222-0258/03 – Geodézie ve stavebnictví (GDS)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIE01 Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
PIN078 Ing. Miroslav Pinka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět si klade za cíl rozvinout u studentů základní znalosti a orientaci v předmětu geodézie. Seznámí se s principy, metodami a zpracováním úhlových a délkových měření v geodézii. A dále získá přehled o základním názvosloví, což mu umožní snadnější orientaci v navazujících předmětech. Rozšířené znalosti o problematice geodézie ve stavebních oborech, o legislativním rámci stavební geodézie, o přesných měřících metodách, o měření posunů staveb, o GNSS technologii měření.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět si klade za cíl rozvinout u studentů základní znalosti a orientaci v předmětu geodézie. Seznámí se s principy, metodami a zpracováním úhlových a délkových měření v geodézii. A dále získá přehled o základním názvosloví, což mu umožní snadnější orientaci v navazujících předmětech. Rozšířené znalosti o problematice geodézie ve stavebních oborech, o legislativním rámci stavební geodézie, o přesných měřících metodách, o měření posunů staveb, o GNSS technologii měření.

Povinná literatura:

Kubečka, E.: Geodézie a důlní měřictví, skripta VŠB, Ostrava 1992 Ratiborský, J.: Geodézie, skripta ČVUT, Praha 1995 Vitásek, J. Nevosád, Z.: Geodézie I., skripta VUT Brno 1999 Hauf, M. a kol.: Geodézie (technický průvodce), SNTL Praha 1989 Schenk, J.: Geodézie, VŠB-TU Ostrava 2005, ISBN 80-248-0782-3

Doporučená literatura:

Mikulenka, V.: Základní souřadnicové úlohy, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Sládková, D.: Měření úhlů, směrů a rektifikace, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Mazalová, J.: Měření délek a komparace měřidel, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Sládková, D.: Měření výšek, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

• Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). • Účast na terénní výuce • Povinností studenta je se připravit na následující hodinu (vytisknout si podklady, seznámit se s obsahem cvičení atd.), protože ve cvičení se provádí praktické měření. Opakované zanedbání přípravy má za následek vyloučení studenta ze cvičení s neudělením zápočtu. • Úlohy, technické zprávy a další materiály se odevzdávají vždy na následujícím cvičení. Při zpoždění o každé jedno cvičení se snižuje známka o jeden bod. • Výše zápočtu se odvíjí z bodového zisku v rámci odevzdání výstupů, technických zpráv z jednotlivých měření, úloh. • Zápočty se udělují na posledním cvičení dle harmonogramu v daném semestru.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Popis teodolitu, totální stanice, horizontce, centrace. Měření vodorovných směrů. 2. Měření délky, zenitové úhly 3. Vypočet zápisníků vodorovných směrů a zenitových úhlů a délek, výpočet výšky 4. Teoretická příprava na práci v terénu (polygonový pořad, nivelace) 5. Polygonový pořad 6. Nivelace 7. Zaměření polohopisu pro účely vytvoření účelového plánu (situace) 8. Výpočet a vyrovnání polygonového pořadu, výpočet a vyrovnání nivelačního pořadu, vykreslení situace 9. Zaměření interiéru stavebního objektu, tvorba výkresu 10. Výpočet vytyčovacích prvků, příprava dat 11. Vytýčení objektu v terénu 12. Zhodnocení přesnosti vytýčení 13. Stavební svahové lavičky – vytýčení základů 14. Určování objemů a ploch

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2018/2019 letní