222-0301/01 – Typologie staveb (TypS)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL0007 Mgr. Ing. Alžběta Bílková
KOC0062 Ing. Petra Kocurová
NIE035 Ing. Bohuslav Niemiec
ZDA68 Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají základní znalosti v oblasti projektování staveb občanského vybavení s jejich požadavky na dispoziční řešení a pohodu prostředí, zakomponování do okolní struktury zástavby.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět zahrnuje typologické požadavky na stavby občanského vybavení. Jedná se o stavby pro školství, zdravotnictví, kulturu administrativu a další, které jsou obsahem jednotlivých přednášek.Stavby jsou pojednávány z hlediska typologického, konstrukčního, urbanistického a optimální pohody daného prostředí. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Studenti získají základní znalosti v oblasti projektování staveb občanského vybavení s jejich požadavky na dispoziční řešení a pohodu prostředí. V rámci cvičení si osvojí teoretické znalosti na praktických příkladech koncepčních návrhů jednotlivých forem občanských staveb ve formě architektonické studie, nejen z hlediska ekonomického a technického, ale aby zároveň vyhovovala požadavkům provozním a estetickým.

Povinná literatura:

ZDAŘILOVÁ, R. Bezbariérové užívání staveb – metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Praha: Informační centrum ČKAIT, 2011. 1.vydání. 196 s., ISBN 978-80-87438-17-6. Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Doporučená literatura:

Neufert: Navrhování staveb, Consultinvest Praha 1995 Kolektiv autorů: Projektování staveb bytových a občanských, SNTL Praha 1974 Štempák: Školské budovy, Alfa Bratislava Fořtl: Stavby zdravotnické, ČVUT Praha 1997

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test z legislativních a normových předpisů - úspěšné absolvování podmínkou k udělení zápočtu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na cvičeních a seminářích.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Úvod do typologie staveb občanského vybavení 2. Stavby pro výchovu a školství – jesle a mateřské školy, základní a střední školy, učiliště 3. Vysoké školy a stavby pro vědu a výzkum 4. Stavby pro zdravotnictví – členění, nemocnice 5. Stavby sociální péče – kategorie 6. Administrativní budovy – druhy, členění, dispoziční prvky, konstrukce 7. Stavby pro distribuci a obchod – členění, provoz, dispoziční členění 8. Výroba a služby – charakter, skupiny 9. Stavby veřejného stravování – formy, stavební program 10. Stavby veřejného ubytování – hotely, motely, botely, autokempy, tábořiště 11. Stavby pro kulturu – divadla, kina, muzea, galerie, knihovny, čítárny 12. Stavby pro tělovýchovu a sport – hřiště, tělocvičny, plovárny, lázně 13. Stavby pro automobilovou dopravu – parkování a odstavení vozidel, opravny, servisy, čerpací stanice Rámcová osnova cvičení: 1. Hygienické a sociální prostory občanských staveb 2. Řešení komunikačních prostor 3. Řešení dispozičních vztahů a skladby staveb občanského vybavení 4. Návrh stavby občanského vybavení v rámci semestrální práce dle konkrétního zadání s vyřešením provozních vztahů a jeho průběžná konzultace

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35  21 3
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní
2011/2012 zimní
2009/2010 zimní