222-0302/01 – Územní plánování (ÚP)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. arch. Hana Paclová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. arch. Hana Paclová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
AUG02 Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.
END014 Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
PAC11 Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D.
SED283 Ing. arch. Jaroslav Sedlecký
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozšíření základních znalostí územního plánování z bakalářského studia.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět navazuje a rozšiřuje základní znalosti o principech a činnostech v územním plánování. Studenti získají poznatky o trendech a evropské strategii v územním plánování. Získají informace o vztahu územního plánování a tvarováním krajiny. Rozšíří znalosti o územních systémech ekologické stability a o lidských zásazích do krajiny. Budou seznámeni se zásadami charty moderního urbanismu.

Povinná literatura:

Maier K.: Územní plánování, ČVUT Praha 2000 Hasík O.: Územní plánování, VŠB-TU Ostrava, 2003 Zákon č. 183/2006 SB., o územním plánování a stavebním řádu, včetně všech prováděcích vyhlášek Hrůza J.: Charta moderního urbanismu, Praha 2002 Horký J.: Krajina, zeleň a voda v práci architekta, Praha 1984

Doporučená literatura:

Maier K.: Ekonomika v územním plánování, ČVUT Praha

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na přednáškách a cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

osnova přednášek: 1. Opakování základní problematiky územního plánování (aktuální právní předpisy) 2. Orgány územního plánování, přenesená a samostatná působnost, vysvětlení pojmu „Svaz obcí - činnost, přínos 3. Aktuální problémy při uplatňování zákona č. 183/2006 Sb. v praxi – externí přednášející 4. Základní funkční složky města a jejich vzájemné vztahy 5. Základní principy Athénské charty 6. Pojem udržitelný rozvoj v území, jeho používání v zahraničí 7. Tvorba územně plánovací dokumentace-postup a jednotlivé fáze projednání (řešení připomínek DOSS a občanů sídel)-externí přednášející 8. Problematiky územního řízení a stavebního povolení 9. Problematika regenerace, ochrana volné krajiny 10. Ochrana životního prostředí-posuzování záměrů a projektů v rámci zákona č.100/2001 Sb. 11. Problematika spojená s procesy rozvoje sídel (suburbanizace-video záznam pořadu v ČT) 12. Opakování výuky – problematika a řešení příkladů z praxe, aktuální dotazy osnova cvičení: -opakovací test -zadání seminárních prací (3-4) -konzultace a prezentace návrhů seminárních prací

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 letní
2015/2016 letní
2011/2012 zimní
2009/2010 zimní