222-0304/03 – Urbanismus (Urb)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. arch. Hana Paclová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Stanislav Endel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
END014 Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
SED283 Ing. arch. Jaroslav Sedlecký
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost obsahu předmětu je předpoklad pro výkon činností v oblasti územního rozvoje, územního a strategického plánování v oblasti veřejné správy a soukromé sféry.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsah předmětu v úvodu soustředí svou pozornost na organizaci a kompozici města a v této souvislosti i na význam dopravy v současném životě města a jeho vývoji. Dále se bude zabývat funkcí, členěním a rozvojem obytného území a rovněž tak funkcí, členěním a rozvojem výrobního území města. Současně bude obsah zaměřen na funkci a rozvoj dopravních ploch a zařízení a význam jednotlivých druhů doprav pro město. Rovněž bude rozvedena problematika technické infrastruktury a jejich jednotlivých segmentů. Závěr bude věnován významu, členění a rozmístění jednotlivým typům občanského vybavení. Zvláštní pozornost bude věnována městským centrum, historickým jádrům měst a zájmovému území města.

Povinná literatura:

Vítězslav Kuta: Teorie stavby měst a urbanismus (učební texty), VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, 1997 Kolektiv: Zásady a pravidla územního plánování, VUVA – Urbanistické pracoviště Brno, 1994 Zákon o územním plánování a stavebním řádu a navazující vyhlášky

Doporučená literatura:

Vítězslav Kuta: Teorie stavby měst a urbanismus (učební texty), VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, 1997 Kolektiv: Zásady a pravidla územního plánování, VUVA – Urbanistické pracoviště Brno, 1994 Zákon o územním plánování a stavebním řádu a navazující vyhlášky

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Namátkové ústní dotazy (prověřování znalostí) a písemné práce – testy

E-learning

Další požadavky na studenta

Přiměřená účast na přednáškách, pravidelná a aktivní účast na cvičeních. Zpracování a odevzdání uložených programů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Urbanistická struktura měst-jejich historie, vznik, rozvoj a problematika.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE Bc-Mgr 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.