222-0308/01 – Urbanistická demografie a sociologie (UDS)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Jiří KalvachGarant verze předmětuIng. Jiří Kalvach
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL13 Ing. Jiří Kalvach
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

*Seznámit studenty s demografickými pojmy, s aplikací výzkumu v této oblasti ve společenských souvislostech, v prognóze vývoje lidské společnosti a naučit je vyhodnocovat informace získané z demografické analýzy pro ekonomické kategorie posuzování vývoje společnosti, spolu s aplikací poznatků z oblasti sociálních problémů do inženýrské tvorby prostoru pro lidskou existenci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Studium demografických pojmů, definovat jejich potřebu a význam pro další rozvoj společnosti, z pohledu sociálních proměn lidského společenství umět získané poznatky aplikovat při prognóze úrovně i forem bydlení, posuzovat užití urbanity jako pojmu o komplexnosti proměn životního prostředí a lidské komunity

Povinná literatura:

Šotkovský, I.: Úvod do studia demografie (VŠB-TU Ostrava, 1996, skripta) Schmaidler, K. a kol.: Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě (PC-DIR Brno, 1997)

Doporučená literatura:

Černoušek, M.: Psychologie životního prostředí (Praha, Horizont 1986) Čejka, J.: Tendence současné architektury (Praha, ČVUT 1992)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Otázky k tématům v průběhu cvičení, hodnocen aktivní přístup bodovou bonifikací. Samostatné doplňkové otázky rovněž s bodovou bonifikací.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na přednáškách a seminářích.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Pomůcky: Multimediální pomůcky k výuce: Dataprojektor Rámcový program přednášek: 1.o demografii, úvod, vědní disciplina 2.mezinárodní spolupráce 3.demografické události, zdroje jevů, definice událostí (sčítání lidu) 4.faktor času 5.struktura obyvatelstva 6.úmrtnost, nemoci, vliv plodnosti a ostatní jevy 7.manželství, rodina, domácnost 8.širší podmínky populačního vývoje 9.národnosti, vyznání, vzdělanost 10.urbanismus, architektura a sociologické faktory 11.sociologické myšlení v oblasti ŽP, urbanismu, architektury, hledání stylu 12.praktické poznatky využití sociologie v urbanismu 13.utopická architektura a vliv na životní prostor (vertikály, podzemní stavby, moře, pod hladinou) 14.Fourier, Garnier aj., Zahradní města a vývoj problematiky, modernismus vers.ekologie Rámcový program cvičení: 1.Prezentace studenta (10÷15 min) v Power Pointu na předem vybraná společenská témata 2.Komentář examinátora a hodnocení prezentace 3.Diskuze posluchačů k přednesenému tématu Hodnocení : 1.Pro udělení KZ je nutná min. 70% účast na seminářích 2.Hodnocení se týká jak dvou prezentací , tak závěrečného testu základních vědomostí o studijním materiálu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FAST - K 2014/2015 kombinovaná čeština volitelný odborný FAST - Fakulta stavební stu. blok

Hodnocení Výuky2013/2014 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní