222-0311/01 – Stavební právo a právo EU (stavpr)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Vladimír Koudela, CSc.Garant verze předmětuIng. Vladimír Koudela, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CES01 Ing. Jan Česelský, Ph.D., MBA
FRI130 Ing. Zdenka Fridrichová
KOU36 Ing. Vladimír Koudela, CSc.
DRA165 Ing. Regina Kuchtová, Ph.D.
BLA231 Ing. Jana Tichá Blahutová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Základní orientace v právních souvislostech projektování, přípravy a realizace staveb.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Veřejnoprávní předpisy při výstavbě . Stavební zákon a prováděcí vyhlášky. Ochrana životního prostředí a jeho složek (životní prostředí, posuzování vlivů staveb na životní prostředí, ochrana půdy, vody, ovzduší, přírody). Oprávnění k činnostem ve výstavbě. Katastr nemovitostí a zápis vlastnických práv k nemovitostem, Předpisy o drahách, pozemních komunikacích, vodních cestách a letectví. Předpisy pro energetiku.Základy struktury a orgánů Evropské unie Zásady práva EU. Ochrana životního prostředí, Technické požadavky na stavební výrobky, normalizace a metrologie.

Povinná literatura:

Malý S. : Legislativa ve stavebnictví, ČVUT Praha 2000 Stavební zákon a vyhlášky 2007, (ÚZ), Sagit, Ostrava, 2007 Zákony a vyhlášky k tématice přednášek, Sbírka zákonů ČR 1993 - 2007 Doležal, J. Nový stavební zákon v teorii a praxi a předpisy související s poznámkami, Praha, Linde, 2006 Kudelová, M. : Právo EU, VŠB-TU Ostrava, 2007, Ostrava, 1. vyd. www. Euroskop.cz Pourová I.: Nové stavební právo, ČVUT Praha, 2008

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

docházka

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Základní právní pojmy , zásady správního řízení, státní správa a územní samospráva 2. Základy struktury a orgánů Evropské unie Zásady práva EU 3. Stavební právo ČR- stavební zákon 4. Ochrana životního prostředí 5. Stavební řád, povolování, užívání a odstraňování staveb 6. Technické požadavky na stavební výrobky, normalizace a metrologie,

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 60  0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 zimní
2009/2010 zimní