222-0313/01 – Krajinná architektura (KA)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Stanislav Endel, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Stanislav Endel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
END014 Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
KUT084 Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Architektura krajiny a rekreace je kreativní výtvarně biologická i technická disciplína, která pojednáva o principech a východiscích zahradní a krajinné tvorby více či méně rozsáhlých územních celků pro jejich různé využití lidskou společností.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět představuje stručně historii vývoje oboru zahradní a krajinářské tvorby a základní zásady tvorby krajiny různými obory lidské činnosti. Jádro předmětu spočívá v základech zahradní a krajinářské tvorby, kde jsou formulovány hlavní tvůrčí principy i limity různých typů sídelní i krajinné zeleně a jak je začlenit do dalších urbánních, krajinných i společenských vztahů. K praktickému prohloubení znalostí slouží kapitola o rostlinném materiálu a jeho vlastnostech a o zakládání a údržbě zeleně, neboť městští inženýři, jako partneři projektantů a správců zeleně, orgánů ochrany přírody a památkové péče, lesníků, zemědělců a dalších, musí mít základní přehled. Jako určité rozšíření obzoru slouží kapitoly o drobné krajinné architektuře jakožto fenoménu středoevropské kulturní krajiny i základní informace o obnově venkova – procesu, který někdy v malém, někdy zásadně, ale převážně velmi pozitivně mění tvář dnešního venkova.

Povinná literatura:

1. KYSELKA, I. Architektura krajiny a rekreace : architektura a urbanismus krajiny a zeleně. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 2. OTRUBA, I. Zahradně architektonická tvorba : Význačné zahradní a parkové celky. Brno : MZLU, 2002. 3. OTRUBA, I. Zahradní architektura, tvorba zahrad a parků. Brno : ERA, 2002. 4. SKLENIČKA, P. Základy krajinného plánování. Praha : N.Skleničková, 2003. 5. SÝKORA, J. Územní plánování vesnic a krajiny. Praha : ČVUT, 2002.

Doporučená literatura:

1. HURYCH, V. a kol. Sadovnictví 1. Praha : SZN, 1984. 2. HURYCH, V. Sadovnictví 2 : okrasné dřeviny. Praha : SZN, 1985. 3. MACHOVEC, J. Sadovnické květinářství. Praha : SPN, 1983. 4. MACHOVEC, J. Sadovnická dendrologie. Praha : SPN, 1982. 5. MAUER, O. Deteriorizace a rekultivace I a II. Brno : VŠZ, 1985. 6. MÍCHAL, I. a kol. Územní zabezpečování ekologické stability : Teorie a praxe. Praha : MŽP ČR, 1991. 7. WAGNER, B. Základy sadovnické a krajinářské tvorby I. : Historický vývoj. Praha : SPN, 1983. 8. WAGNER, B. Základy sadovnické a krajinářské tvorby II. : Estetické zákonitosti. Praha : SPN, 1983. 9. WAGNER, B. Sadovnická tvorba I. : Sadovnické úpravy v intravilánu. Praha : SPN, 1982. 10. WAGNER, B. Sadovnická tvorba II. : Sadovnické úpravy v zájmovém území a v krajině. Praha : SPN, 1983.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Attendance at lectures and seminars.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

RÁMCOVÝ PROGRAM PŘEDNÁŠEK 1. Nezbytnost uplatnění krajiny a zeleně, základní pojmy zahradní a krajinářské tvorby a životního prostředí 2. Vývoj vlivu lidských civilizací na krajinu a zeleň: civilizací nedotčené přírodní krajiny, počátky vlivu lidských civilizací na krajinu a zeleň, centrální civilizace, východní civilizace 3. Vývoj vlivu lidských civilizací na krajinu a zeleň: západní civilizace 4. Tvorba krajiny soudobými lidskými činnostmi: lesní hospodářství, vodní hospodářství, zemědělství 5. Tvorba krajiny soudobými lidskými činnostmi: dopravní stavitelství, rekreace, rekultivace 6. Základy zahradní a krajinné tvorby: zahradně architektonické kompozice, hlavní kompoziční zásady 7. Soustava zeleně v sídlech: funkce zelených ploch v sídlech, třídění zeleně, zeleň soukromá, zeleň vyhražená, zeleň zvláštního určení, zeleň veřejná 8. Soustava zeleně v sídlech: zeleň na venkově, rekonstrukce parků a zahrad, zeleň hospodářská, management obecní zeleně 9. Soustava zeleně v krajině: zeleň podél komunikací, břehové porosty, zemědělská krajina, územní systém ekologické stability, ochrana životního prostředí 10. Drobné krajinné struktury: funkce ochrana a možnosti obnovy, rozbor jednotlivých krajinných prvků, podmínky a možnosti jejich obnovy, proč a jak to všechno chránit 11. Rostlinný materiál a jeho vlastnosti: dřeviny a byliny 12. Trávníky: zakládání a ošetřování trávníků 13. Zakládání a údržba zeleně: vytýčení a terénní úpravy, stavba parkových cest a odpočívadel, sportovní a dětská hřiště, vodní prvky, pergoly a loubí, parkový mobiliář a osvětlení, výsadba a ošetřování dřevin 14. Venkov a vesnice - jejich obnova 15. Vyzvaná přednáška se specialistou na zahradní a krajinářskou tvorbu RÁMCOVÝ PROGRAM CVIČENÍ 1. Seznámení s předmětem, podmínky k udělení zápočtu, zadání programu č.1 2. Základní přístup, omezující vlivy, varianty postupu 3. Prezentace programu č.1 a zadání programu č.2 4. Kompoziční prostředky a principy, konzultace programu č.2 5. Způsoby zakreslování zeleně a úprav okolí, konzultace programu č.2 6. Střešní a terasové zahrady 7. Konzultace programu č.2 8. Prezentace programu č.2 a zadání programu č.3 9. Funkční členění okolí budov, konzultace programu č.3 10. Zvláštnosti úprav v historických jádrech měst, konzultace programu č.3 11. Konzultace programu č.3 12. Prezentace programu č.3 13. Zápočtový test 14. Závěr a zhodnocení cvičení 15. Exkurze

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní
2009/2010 zimní