222-0313/01 – Landscape Architecture (KA)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits5
Subject guarantorIng. Stanislav Endel, Ph.D.Subject version guarantorIng. Stanislav Endel, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2019/2020
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
END014 Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
KUT084 Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed.IGIP
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Landscape Architecture and Recreation is artistically creative biological and technical discipline that deals with the principles and bases of landscape formation more or less extensive territorial units for their use of various human societies.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět představuje stručně historii vývoje oboru zahradní a krajinářské tvorby a základní zásady tvorby krajiny různými obory lidské činnosti. Jádro předmětu spočívá v základech zahradní a krajinářské tvorby, kde jsou formulovány hlavní tvůrčí principy i limity různých typů sídelní i krajinné zeleně a jak je začlenit do dalších urbánních, krajinných i společenských vztahů. K praktickému prohloubení znalostí slouží kapitola o rostlinném materiálu a jeho vlastnostech a o zakládání a údržbě zeleně, neboť městští inženýři, jako partneři projektantů a správců zeleně, orgánů ochrany přírody a památkové péče, lesníků, zemědělců a dalších, musí mít základní přehled. Jako určité rozšíření obzoru slouží kapitoly o drobné krajinné architektuře jakožto fenoménu středoevropské kulturní krajiny i základní informace o obnově venkova – procesu, který někdy v malém, někdy zásadně, ale převážně velmi pozitivně mění tvář dnešního venkova.

Compulsory literature:

BOOTH, N. Foundations of Landscape Architecture: Integrating Form and Space Using the Language of Site Design. New Jersey: John Wiley & sons, Inc, 2012. ISBN 978-0-470-63505-6. DEE, C. Form & Fabric in Landscape Architecture: A Visual Introduction. London: Spon Press, 2001. ISBN 0-203-63907-3.

Recommended literature:

REID, G. Landscape Graphics. New York: Watson-Guptil Publications, 2002. ISBN 0-8230-7333-5.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Attendance at lectures and seminars.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

FRAMEWORK PROGRAMME OF LECTURES 1st The need to use the landscape and green, basic concepts of gardening and landscape design and environmental 2nd The development of human civilizations influence on the landscape and greenery: civilization untouched natural landscape, the beginnings of human civilization influence on the landscape and greenery, the central civilization, Eastern Civilization 3rd The development of human civilizations influence on the landscape and greenery: the Western civilization 4th Landscaping contemporary human activities: forestry, water management, agriculture 5th Landscaping contemporary human activities: traffic engineering, recreation, reclamation 6th Fundamentals of garden and landscaping: garden architectural composition, the main compositional principle 7th The system of settlements in the green: the role of green areas in settlements, sorting green foliage private, reserved green, green special-purpose, green public 8th The system of settlements in the green: green in the country, reconstruction of parks and gardens, green economy, management of municipal green 9th The system of green in the landscape: vegetation along roads, riparian vegetation, agricultural land, territorial system of ecological stability and environmental protection 10th Small landscape structure: the role of protection and recovery options, analysis of individual landscape elements, conditions and possibilities of their recovery, why and how to protect everything 11th Plant material and its properties: woody plants and herbs 12th Lawns: lawn establishment and care 13th Establishment and maintenance of green: tracing and landscaping, construction of park roads and rest areas, sports and playgrounds, water features, pergolas and bowers, park furniture and lighting, planting and care of trees 14th Countryside and villages - their recovery 15th Invited lecture is a specialist in garden and landscape creation FRAMEWORK PROGRAMME EXERCISE 1st Introduction to the subject, the conditions for granting credit, enter the No.1 2nd The basic approach, limiting factors, process variations 3rd Presentation of the No.1 and No.2 entering the program 4th Compositional devices and principles, the consultation No.2 5th Methods of plotting and editing in green surroundings, the consultation program, No.2 6th Roof terrace and garden 7th Consultation Program No.2 8th Presentation of the No.2 and No.3 enter program 9th Functional breakdown around buildings, consultation program No.3 10th Special arrangements in the historic centers of towns, consultation program No.3 11th Consultation program No.3 12th Presentation of the No.3 13th Credit test 14th Conclusion and evaluation exercise 15th Excursions

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2019/2020 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Other task type Other task type 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Oral Oral examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (N3607) Civil Engineering (3607T013) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (N3607) Civil Engineering (3607T013) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N3607) Civil Engineering (3607T013) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N3607) Civil Engineering (3607T013) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (N3607) Civil Engineering (3607T013) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (N3607) Civil Engineering (3607T013) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (N3607) Civil Engineering (3607T013) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (N3607) Civil Engineering (3607T013) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (N3607) Civil Engineering (3607T013) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (N3607) Civil Engineering (3607T013) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N3607) Civil Engineering (3607T013) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N3607) Civil Engineering (3607T013) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3607) Civil Engineering (3607T013) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3607) Civil Engineering (3607T013) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3607) Civil Engineering (3607T013) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3607) Civil Engineering (3607T013) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2011/2012 Winter
2009/2010 Winter