222-0314/01 – Infrasructure and planning of city (InfraÚP)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits4
Subject guarantorIng. arch. Hana Paclová, Ph.D.Subject version guarantorIng. arch. Hana Paclová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
END014 Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
PAC11 Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D.
PRO177 Ing. Zbyněk Proske, Ph.D.
PET407 Ing. Jana Sawczak Peterová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of this course is to acquaint students with the principles according to which acquisition and processing of planning documents and the principles of technical leadership and network traffic.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Studenti se seznámí se zásadami, podle kterých se pořizuje a zpracovává územně plánovací dokumentace a se zásadami vedení technických sítí. Součástí bude přehled platných právních předpisů a jejich použití v praxi. V oblasti infrastruktury budou seznámeni se základními pojmy a vztahy inž.sítí a objektů. s jejich provozem a využitím.

Compulsory literature:

-zákon č. 183/2006 Sb., stavební řád a prováděcí vyhlášky -zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích -zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ČSN 736005 -zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích -ŠRYTR, P. a kol.: Městské inženýrství, 1.díl, Academia Praha 1999 -HASÍK, O.:Územní plánování, VŠB TU Ostrava, FAST 2003 -HASÍK, O.:Stavby vodovodů a kanalizací, VŠB TU Ostrava, FAST 2009 -HASÍK, O.:Milníky vývoje územního plánování měst ve světě aa technická infrastruktura, VŠB TU Ostrava, FAST 2008 -MAIER, K.: Územní plánování, ČVUT Praha 1995 -ČSN zaměřené na dopravu a sítě TI

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky pro získání zápočtu: Zpracování a včasné odevzdání seminárních prací Zápočet – min.18 bodů, max. 35 bodů Zkouška: 65 bodů Předvedení znalostí z předmětu Forma písemná (popř.doplňující ústní)-počet bodů – min. 33bodů.

E-learning

Other requirements

Témata přednášek Témata přednášek

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Lectures: 1.Territorial planning - concepts, laws, institutions, introduction, limits, regulatory conditions (operating principles) in each zone of settlements 2.Territorial planning documents - types, purpose, procurement, negotiation, liability, public participation in discussion, makers, part of the planning documentation 3.Ecological stability (protection of the countryside, agricultural land, LPF, especially protected areas), protection of the environment 4.Current issues in the development of settlements (suburbanisation, brownfields), the term infrastructure 5.Infrastructure - transportation - types, principles of routing, traffic organization in settlements (in contrast to transport in the country x) 6.Infrastructure - the principles of energy management (electricity, gas, hot water pipes, telecommunication cables, related buildings, 7.Infrastructure - principles of management of water supply, sanitation, construction related exercise: 1.Examples of maps, documentation, charting individual elements and areas in the map documents 2.Functional zoning of the city - Types SP 1 - find out basic information about the (residence), the selected functional zone (residential, private ownership, production, sports, etc.) in their home state to describe, complete with a description of photographs, prepare a draft regulative - acceptable, conditionally acceptable and unacceptable, propose options for improvement in this area 3.Design of estate houses and residential houses - in the restricted area map blind draft will be prepared mixed-estate development 4.Excursion (functional zoning of the city - New City Hall, creation of a residential or file-Vitkovice Poruba) 5.Analysis of individual elements of transport - will ing.Škvain (maybe SP?) 6.Infrastructure - processing of SP 2 - will ing.Proske 7.Infrastructure

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Other task type Other task type 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Oral Oral examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (N3502) Architecture and Construction (3501T011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N3502) Architecture and Construction (3501T011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N3502) Architecture and Construction (3501T011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N3502) Architecture and Construction (3501T011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner