222-0314/01 – Infrastruktura sídel a ÚP (InfraÚP)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. arch. Hana Paclová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. arch. Hana Paclová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
END014 Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
PAC11 Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D.
PRO177 Ing. Zbyněk Proske, Ph.D.
PET407 Ing. Jana Sawczak Peterová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se zásadami, podle kterých se pořizuje a zpracovává územně plánovací dokumentace a se zásadami vedení technických sítí a dopravy a jejich funkcí v sídelním systému.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se seznámí se zásadami, podle kterých se pořizuje a zpracovává územně plánovací dokumentace a se zásadami vedení technických sítí. Součástí bude přehled platných právních předpisů a jejich použití v praxi. V oblasti infrastruktury budou seznámeni se základními pojmy a vztahy inž.sítí a objektů. s jejich provozem a využitím.

Povinná literatura:

-zákon č. 183/2006 Sb., stavební řád a prováděcí vyhlášky -zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích -zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ČSN 736005 -zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích -ŠRYTR, P. a kol.: Městské inženýrství, 1.díl, Academia Praha 1999 -HASÍK, O.:Územní plánování, VŠB TU Ostrava, FAST 2003 -HASÍK, O.:Stavby vodovodů a kanalizací, VŠB TU Ostrava, FAST 2009 -HASÍK, O.:Milníky vývoje územního plánování měst ve světě aa technická infrastruktura, VŠB TU Ostrava, FAST 2008 -MAIER, K.: Územní plánování, ČVUT Praha 1995 -ČSN zaměřené na dopravu a sítě TI

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky pro získání zápočtu: Zpracování a včasné odevzdání seminárních prací Zápočet – min.18 bodů, max. 35 bodů Zkouška: 65 bodů Předvedení znalostí z předmětu Forma písemná (popř.doplňující ústní)-počet bodů – min. 33bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Témata přednášek Témata přednášek

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Územní plánování – pojmy, zákony, orgány, úvod do problematiky, limity, regulační podmínky (zásady činnosti) v jednotlivých zónách sídel 2.Územně plánovací dokumentace – druhy, účel, pořizování, projednávání, závaznost, účast veřejnosti na projednání, pořizovatelé, části územně plánovací dokumentace 3.Ekologická stabilita (ochrana volné krajiny, ZPF, LPF, zvlášť chráněná území), ochrana ŽP 4.Současná problematika v procesu rozvoje sídel (suburbanizace, brownfieldy), pojem infrastruktura 5.Infrastruktura - doprava – druhy , zásady trasování, organizace dopravy v sídlech ( rozdíl doprava ve městě x na venkově) 6.Infrastruktura - zásady vedení energetiky ( elektro, plyn, teplovody, sdělovací kabely,související stavby, ….) 7.Infrastruktura – zásady vedení vodovodů, kanalizace, související stavby Cvičení: 1.Ukázky mapových podkladů, dokumentací, zakreslování jednotlivých prvků a ploch v mapových podkladech 2.Funkční zónování města – typy SP č.1 – zjistěte základní informace o území (bydliště), u vybrané funkční zóny (bydlení, OV, výroba, sport,atd.) ve svém bydlišti popsat stav, doplnit fotodokumentací s popisem; vypracovat návrh regulativů – přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné, navrhnout možnosti pro zlepšení v dané zóně 3.Návrh zástavby RD a BD – ve vymezeném území slepé mapy bude zpracován návrh zástavby- smíšená zástavba 4.Exkurze (funkční zónování města – Nová radnice, tvorba obytných souborů-Vítkovice nebo Poruba) 5.Rozbor jednotlivých prvků dopravy - povede ing.Škvain (možná SP?) 6.Infrastruktura - zpracování SP č.2 – povede ing.Proske 7.Infrastruktura

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.