222-0316/04 – Facility management (FM)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
BER261 Ing. Eva Wernerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je studentům poskytnout orientaci v nových přístupech technického využívání FM podpůrných činností. Studenti získají vědomosti o provozních potřebách uživatelů staveb se schopnostmi se zorientovat na specifické provozní detaily konkrétních druhů staveb a provozů . S ohledem na získaný stavební základ jsou absolventi oboru schopni širokého profesního zařazení, od investorsko-inženýrských činností přes výkon technicko-ekonomických funkcí ve stavebnictví až po ryzí správu a provoz nemovitostí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Poskytnout studentům orientaci v nových přístupech technického využívání FM podpůrných činností z pohledu návodu na užívání stavby, správy bytových objektů, životního cyklu objektů a následné využívání služeb z pohledu výkonu správy nemovitého majetku v oblasti provozní, běžné údržby, oblasti stavebně správní, energeticko inspekční, role objektového facility manažera z pohledu poskytování komplexní správy vč. vytvoření tzv. přístupného prostředí, provozu, oprav a údržby budov, vytápění včetně odpovídajícího software na cestě k vytvoření řídícího FICM apod.. Facility management (FM) – pojetí aktiv a technických předpokladů pro správu nemovitostí ať v produkční sféře průmyslové a zemědělské, bytových objektech, veřejné správě, zdravotnictví, kultuře a školství včetně neziskových organizací (např. církví). Úloha facility objektového manažera.

Povinná literatura:

Vyskočil,V.K.& Štrup,O. & Pavlík, M.: Facility Management a Private Public Partnership, ISBN 978-80-86946-34-4, 2007 Vyskočil,V.K.& Štrup,O.: Facility Management metoda řízení podpůrných činností, ISBN 978-80-248-1569-5, 2007 Somorová V. a kol.: Optimalizácia nákladov spravovania stavebných objektov metódou FM, ISBN 978-80-227-2782-2, 2007 Prostějovská,Z.&Liška, V.: Investování pro stavaře, ISBN 978-80-86946-35-1, 2007 Development news vč. dvouměsíční přílohy Facility management news, ISSN 1212-348X

Doporučená literatura:

Vyskočil,V.K.& Štrup,O. & Pavlík, M.: Facility Management a Private Public Partnership, ISBN 978-80-86946-34-4, 2007 Vyskočil,V.K.& Štrup,O.: Facility Management metoda řízení podpůrných činností, ISBN 978-80-248-1569-5, 2007 Somorová V. a kol.: Optimalizácia nákladov spravovania stavebných objektov metódou FM, ISBN 978-80-227-2782-2, 2007 Prostějovská,Z.&Liška, V.: Investování pro stavaře, ISBN 978-80-86946-35-1, 2007 Development news vč. dvouměsíční přílohy Facility management news, ISSN 1212-348X KUDA, F., KOUDELA, V. „Technicko ekonomické řešení údržby a obnovy bytových domů“, Správca bytových domov 4/2010: 5-10 (ISSN 1336-7919). KUDA, F. a kol. Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu s osvědčením č. 04-ÚÚR-318-2011/01-WD-05-07-3 o uznání uplatněné certifikované metodiky v souladu s podmínkami Rady pro výzkum, vývoj a inovace a „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“ KUDA, F., BERÁNKOVÁ, E., Facility management v technické správě a údržbě budov, 2012, 1. vyd., 252 s., ISBN 978-80-7431-114-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na cvičeních a seminářích.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcový obsah přednášek: FM – vztah mezi požadavky klienta a možnostmi jejich uspokojování poskytovatelem (inventura technických zdrojů, technologie jejich optimálního využívání) Technická způsobilost u poskytovatele; úspory režijních nákladů u klienta Majetková struktura – cíl technického nasazení FM.. Místo FM ve strategických aktivitách, taktickém a operačním managementu - tvorba plánů a jejich plnění. Metody uplatnění FM v rámci energetického managementu. Metody uplatnění FM při správě stavebních objektů včetně oprav a údržby. Metody CRM a logistiky jako nezastupitelné aktivity komplexního FM Úloha a role technického manažera v rámci org. struktury poskytovatele služeb FM. Cvičení: Tvorba programů pro pasportizaci objektů - technická infrastruktura. Metody technického reengeneringu – návod na užívání objektů z pohledu výkonu jeho správy Tvorba pracovních postupů – manuálů pro správce nemovitostí Termínové plánování opakovaných provozních a správních činností, zejména pravidelné preventivní údržby, revizí a prohlídek, sezónní údržby apod. Přístupy k řízení provozu moderních systémů technických zařízení objektů Nástroje FM k prodloužení životního cyklu objektů. Aktuální situace v oblasti BOZP při správě nemovitostí Úloha facility manažera v investičním cyklu. Raporty a technické audity při správě nemovitostí Energetika budov a počítačové modelování včetně řídících systémů budov a FM

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.