222-0317/01 – PPP a Facility management (PPPaFM)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
BER261 Ing. Eva Wernerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentům orientaci v nových přístupech k podnikání (pro soukromý sektor) a formách zabezpečení financování a provozování vybraných projektů (pro veřejný sektor) na bázi PPP. Absolvent nabude vědomosti o provozních potřebách uživatelů staveb se schopnostmi se zorientovat na specifické provozní detaily konkrétních druhů staveb a provozů . S ohledem na získaný stavební základ jsou absolventi oboru schopni širokého profesního zařazení, od investorsko-inženýrských činností přes výkon technicko-ekonomických funkcí ve stavebnictví až po ryzí správu a provoz nemovitostí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům orientaci v nových přístupech k podnikání (pro soukromý sektor) a formách zabezpečení financování a provozování vybraných projektů (pro veřejný sektor) na bázi PPP. Součástí výkladu je též vysvětlení podobného vztahu mezi podnikatelskými subjekty při externím zabezpečování řady podpůrných činností. Partnerství soukromého a veřejného sektoru (PPP) při financování a provozování ze strany soukromého sektoru projektů určených pro neziskový veřejný (státní) sektor na bázi PPP.

Povinná literatura:

Vyskočil,V.K.& Štrup,O.& Pavlík, M.: Facility Management a Private Public Partnership, ISBN 978-80-86946-34-4, 2007 PPP Centrum: Manuál PPP, 2006 Šnajdr, J.: Informace Asociace PPP Development news vč. dvouměsíční přílohy Facility management news, ISSN 1212-348X Vyskočil,V., Štrup,O.: Podpůrné procesy a snižování režijních nákladu. PROFESSIONAL PUBLISHING 2003. ISBN 80-86419-45-2 Vyskočil,V., Štrup, O., Pavlík, M.: Facility management a public private partnership. První vydání, PROFESSIONAL PUBLISHING 2007, 262 s. ISBN 978-80-86946-34-4. Vyskočil,V., Štrup, O.: Facility management metoda řízení podpůrných činností. První vydání, Ostrava 2007, 166 s. ISBN 978-80-248-1569-5. Somorová, V. a kol.: Optimalizácia nákladov spravovania stavebných objektov metódou FM Bratislava 2007, ISBN 978-80-227-2782-2

Doporučená literatura:

Hájek, V. a kol.: Řízení stavební firmy. Technická knižnice AI, ČSSI, Praha 1999 Novák, J.: Certifikace systému jakosti ve stavebních firmách. ČKAIT Praha 2000 Vozáb, J.: Bezpečnost práce při výstavbě. ČKAIT Praha 1999 Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace staveb. CERM, s.r.o. Brno 2003

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na cvičeních a seminářích.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcový obsah přednášek: 1.Sociosynergický přístup partnerství veřejného a soukromého sektoru – PPP PPP – pojetí, příklady obvyklých projektů a vztahů s různými veřejnými institucemi 2.Definice a druhy partnerství veřejného a soukromého sektoru. 3.Hlavní rozdíly veřejného a soukromého rotoru. 4.Důvody, předpoklady a omezení využití. Ekonomická a mimoekonomická argumentace pro a proti PPP. 5.Životní cyklus projektů PPP, výběr vhodných projektů pro PPP, koncipování, projednávání a schvalování smluvního vztahu, vlastní realizace projektu, provozování projektu, přerušení či ukončení projektu. 7.Organizační podpora PPP projektů v ČR 8.Typy projektů PPP 9.Projekty PPP ve vybraných zemích a oborech Cvičení: Oblast využití projektů PPP projektů. Právní aspekty projekty PPP Výhody a nevýhody projektů PPP Výzkumy v oblasti PPP Reflexe PPP Vystoupení předních odborníků z ČR se zaměřením na FM.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 letní