222-0320/01 – Municipal Engineering (IS2)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits2
Subject guarantordoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Subject version guarantorIng. Zbyněk Proske, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PRO177 Ing. Zbyněk Proske, Ph.D.
SRY02 doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
TEI036 Ing. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIP
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+0
Part-time Graded credit 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim is to familiarize students with basic technical knowledge on all types of utilities, including buildings. Basic knowledge is supplemented by more detailed technical principles and calculations necessary to deal with concepts and detailed design, construction and maintenance of utility networks.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět je zaměřen na zvládnutí rozhodování a tvorbu koncepce pro technické vybavení daného území, pro projektování a investiční činnost ve městech a obcích. Zároveň je zaměřen na koordinaci inženýrských sítí navzájem a s ostatními účastníky investičního procesu. Student získá potřebné znalosti v oblasti inženýrských sítí s přihlédnutím k jejich specifice – liniové stavby nadzemní, pozemní a podzemní. Dále se seznámí se základy dimenzování inženýrských sítí, zdrojů a objektů a se souvisejícími technickými normami pro užití v úrovni potřebné pro územní řízení.

Compulsory literature:

Kniht, M., Thomson, N.: Underground Infrastructure Research, A.A.Balkema Publishers, 2001 GRAHAM, Stephen and MARVIN, Simon: Splintering Urbanism: networked Infrastructures, technological mobilities and the urban condition, London: Routledge, 2001

Recommended literature:

Recknagel – Sprenger: Taschenbuch der Heizungs u. Klimatechnik, Mnichov, 1995

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

*Písemné práce Klasifikovaný zápočet

E-learning

Other requirements

At least 70% attendance at the exercises. Absence, up to a maximum of 30%, must be excused and the apology must be accepted by the teacher (the teacher decides to recognize the reason for the excuse).

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Outline of lectures Section 1 - Introduction, Water Supply and Sewerage 1st Introduction, basic terms and relations utilities. 2nd The concept of water supply, system resources, their protection, networks, water reservoirs, connections. 3rd The concept of sewage, waste water system network, sewage treatment plants, pipes, cesspools. 4th Calculations of water supply networks. 5th Calculations of sewerage networks. 6th Graph theory network topology utilities, their load and flow regimes. Section 2 - Resources and energy networks, electronic communications 7th The concept of supply, systems, connections 8th The concept of gas supply, gas species, systems, connections. 9th The concept of heat supply incl. hot water, fuel, resources, systems, connections. 10th Concept and types of electronic communications. 11th Selected objects in the common electric network, pipeline, hot .. 12th Production of energy from renewable sources. Calculations for power. 13th Protection and safety zones for power and communications.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2012/2013 Winter semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (N3607) Civil Engineering (3607T049) Realization of Constructions K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N3607) Civil Engineering (3607T049) Realization of Constructions K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N3607) Civil Engineering (3607T049) Realization of Constructions P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (N3607) Civil Engineering (3607T049) Realization of Constructions K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (N3607) Civil Engineering (3607T049) Realization of Constructions P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (N3607) Civil Engineering (3607T049) Realization of Constructions P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (N3607) Civil Engineering (3607T049) Realization of Constructions K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N3607) Civil Engineering (3607T049) Realization of Constructions P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N3607) Civil Engineering (3607T049) Realization of Constructions K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (N3607) Civil Engineering (3607T049) Realization of Constructions P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (N3607) Civil Engineering (3607T049) Realization of Constructions K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (N3607) Civil Engineering (3607T049) Realization of Constructions P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (N3607) Civil Engineering (3607T049) Realization of Constructions K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (N3607) Civil Engineering (3607T049) Realization of Constructions P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N3607) Civil Engineering (3607T049) Realization of Constructions P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner