222-0320/03 – Inženýrské sítě (IS2)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětuIng. Zbyněk Proske, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PRO177 Ing. Zbyněk Proske, Ph.D.
SRY02 doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět IS2 je ve studijním programu N3607 Stavební inženýrství ve studijním oboru 3607T049 Provádění staveb. Předmět má přednášky, nemá cvičení. V přednáškách je cca. 50 % rozsahu výuky předmětu opakováním pro absolventy předmětu 222-0211 Technická infrastruktura (4. r. studijního oboru 3607/R041 Příprava a realizace staveb) a předmětu 227-0903 Inženýrské stavby téhož oboru a ročníku. Pro ostatní studenty je to základ k samostatnému studiu do plného rozsahu předmětu Inženýrské sítě - Technická infrastruktura. Dalších cca. 50 % rozsahu výuky předmětu IS2 je prohloubením studia IS2. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními technickými vědomostmi o všech druzích inženýrských sítí včetně objektů. Základní vědomosti se doplňují podrobnějšími technickými zásadami a výpočty potřebnými pro řešení koncepcí a podrobnějších návrhů, výstavby a údržby inženýrských sítí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na zvládnutí rozhodování a tvorbu koncepce pro technické vybavení daného území, pro projektování a investiční činnost ve městech a obcích. Zároveň je zaměřen na koordinaci inženýrských sítí navzájem a s ostatními účastníky investičního procesu. Student získá potřebné znalosti v oblasti inženýrských sítí s přihlédnutím k jejich specifice – liniové stavby nadzemní, pozemní a podzemní. Dále se seznámí se základy dimenzování inženýrských sítí, zdrojů a objektů a se souvisejícími technickými normami pro užití v úrovni potřebné pro územní řízení.

Povinná literatura:

Stavební zákon č. 183/2006 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., energetický zákon č. 458/2000 Sb., ČSN 736005, zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ŠRYTR P. et al. Městské inženýrství. 1. část. Academia, Praha, 1999 . HASÍK O. Stavby vodovodů a kanalizací. VŠB-TU Ostrava, 2. upravené vyd. 2009 Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů. MMR,ÚÚR, Brno 2008

Doporučená literatura:

Čermáková M. Inžinierske siete. STU v Bratislave. Bratislava 2003. Medek F. Technická infrastruktura. ČVUT Praha 2002. Synáčková M., Šrytr P. Inženýrské sítě. ČVUT Praha, 1999.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

*Písemné práce Klasifikovaný zápočet

E-learning

Další požadavky na studenta

Osnova přednášek Oddíl 1 – úvod, vodovody a kanalizace 1. Úvod, základní pojmy a vztahy inženýrských sítí. 2. Koncepce vodovodů, soustavy, zdroje, jejich ochrana, sítě, vodojemy, přípojky. 3. Koncepce kanalizace, odpadní vody, soustavy sítí, čistírny odpadních vod, přípojky, žumpy. 4. Výpočty vodovodních sítí. 5. Výpočty kanalizačních sítí. 6. Teorie grafů sítí, topologie inženýrských sítí, jejich zatížení a průtokové režimy. Oddíl 2 – energetické sítě a zdroje, elektronické komunikace 7. Koncepce zásobování elektřinou, soustavy, přípojky 8. Koncepce zásobování plynem, druhy plynu, soustavy, přípojky. 9. Koncepce zásobování teplem vč. teplou vodou, paliva, zdroje, soustavy, přípojky. 10. Koncepce a druhy elektronických komunikací. 11. Vybrané běžné objekty na sítích elektrických, plynovodních, teplovodních.. 12. Výroba energie z obnovitelných zdrojů. Výpočty pro energetiku. 13. Ochranná a bezpečnostní pásma pro energetiku a spoje. Literatura Stavební zákon č. 183/2006 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., energetický zákon č. 458/2000 Sb., ČSN 736005, zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ŠRYTR P. et al. Městské inženýrství. 1. část. Academia, Praha, 1999, HASÍK O. Stavby vodovodů a kanalizací. VŠB-TU Ostrava, 2. upravené vyd. 2009, Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů. MMR,ÚÚR, Brno 2008

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek Oddíl 1 – úvod, vodovody a kanalizace 1. Úvod, základní pojmy a vztahy inženýrských sítí. 2. Koncepce vodovodů, soustavy, zdroje, jejich ochrana, sítě, vodojemy, přípojky. 3. Koncepce kanalizace, odpadní vody, soustavy sítí, čistírny odpadních vod, přípojky, žumpy. 4. Výpočty vodovodních sítí. 5. Výpočty kanalizačních sítí. 6. Teorie grafů sítí, topologie inženýrských sítí, jejich zatížení a průtokové režimy. Oddíl 2 – energetické sítě a zdroje, elektronické komunikace 7. Koncepce zásobování elektřinou, soustavy, přípojky 8. Koncepce zásobování plynem, druhy plynu, soustavy, přípojky. 9. Koncepce zásobování teplem vč. teplou vodou, paliva, zdroje, soustavy, přípojky. 10. Koncepce a druhy elektronických komunikací. 11. Vybrané běžné objekty na sítích elektrických, plynovodních, teplovodních.. 12. Výroba energie z obnovitelných zdrojů. Výpočty pro energetiku. 13. Ochranná a bezpečnostní pásma pro energetiku a spoje. Literatura Stavební zákon č. 183/2006 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., energetický zákon č. 458/2000 Sb., ČSN 736005, zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ŠRYTR P. et al. Městské inženýrství. 1. část. Academia, Praha, 1999, HASÍK O. Stavby vodovodů a kanalizací. VŠB-TU Ostrava, 2. upravené vyd. 2009, Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů. MMR,ÚÚR, Brno 2008

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní
2015/2016 letní