222-0324/01 – Investiční procesy pro znovuvyužití Brownfields (INVB)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CES01 Ing. Jan Česelský, Ph.D.
END014 Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
BER261 Ing. Eva Wernerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje studenty s jednotlivými procesy přípravy a realizace projektů v investiční výstavbě ve vazbě na znovuvyužití Brownfields. Předmět klade důraz především na přípravné fáze, kde se studenti seznámí s jednotlivými formami dokumentací. Studenti se v průběhu předmětu dozví o investičním procesu,o jeho jednotlivých fázích, investičního cyklu, o dokumentacích , rozhodovacích vstupech. Budou seznámeni s formami podnikatelských záměrů, studií příležitostí, proveditelnosti a realizační studie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

Boardman A. et al, Cost Benefit Analysis: Concepts and Practice. Prentice Hall 2005. Brigham E.F. at al.: Financial Management. Theory and Practice. Thomson Learning Academic Resource Center, 2008. Fotr J. : Podnikatelský plán a investiční rozhodování, Grada, Praha 1995 Higgins R.C.: Analýza pro finanční management, Grada, Praha 1997 Kuta V.: Investiční proces a jeho technicko organizační aspekty, FAST, VŠB-TU Ostrava Malý I., Mališová I.: Hodnocení veřejných projektů, MU Brno, 1997 Stavební zákon a jeho příslušné vyhlášky Tillmann J.: Příprava, provádění a užívání staveb, Prospektum Praha 1997 Valach J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, VŠE Praha 1994

Doporučená literatura:

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/evaluare/Water_WasteWater_GuideFINAL.pdf Guide to Cost-Benefit Analysis of Major Projects in context of EC regional Policy. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/pdf/3_full_en.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvodní přednáška (investování, investování ve stavebnictví, strategie a investování), Terminologie investování ve výstavbě, Právní normy v souvislosti s investováním ve výstavbě, Klasifikace investičních projektů v souvislostí s regeneracemi brownfields, Základní subjekty a partneři v investičním procesu ve výstavbě (oprávnění k výkonu činností, Celkový model investičního cyklu (základní schéma, specifika přípravných fází, kontrolní vstupy státní správy, rozhodovací vstupy investora), Předinvestiční fáze investičního cyklu I (časové parametry, účastníci, procesy), Předinvestiční fáze investičního cyklu II (dokumentace fáze,metoda logického rámce, swot analýza), Investiční příprava a pozemek (územní řízení, průzkumové práce), Investiční fáze I (etapa zadávání realizace, dodavatelské modely), Výběrové řízení v investičním procesu ve výstavbě, Investiční fáze II (realizační příprava a realizace - časové parametry, účastníci, procesy, dozory), Provozní fáze + Likvidační fáze (časové parametry, účastníci, procesy), Základy ekonomických aspektů investování ve výstavbě, finanční aspekty investičního cyklu,celková rekapitulace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní