222-0325/01 – Rozvoj měst a obcí (ROZMO)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGF, FASTUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
END014 Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
KUT084 Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed.IGIP
PAC11 Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D.
BER261 Ing. Eva Wernerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s urbanizačním procesem, typologií a kvalifikací urbanizovaného prostoru, s organizací a kompozicí měst a obcí, výtvarnými hledisky výstavby a přírodními podmínkami výstavby urbanizovaných prostor. Předmět seznamuje studenty se základními informacemi o ekonomice územního rozvoje. V důsledku zrychlujících ekonomických proměn a jejich vlivu na prostorové struktury, a struktury měst zvášť, je nevyhnutelné, aby si budoucí odborníci, kteří budou nabízet služby v oblastech městského inženýrství, územního plánování a řízení městského prostoru osvojili problematiku urbanistické ekonomie a tržních souvislostí v kontextu s územním rozvojem.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon). Šilhánková-Koutný-Čablová: Urbanismus a územní plánování, Univerzita Pardubice 2002

Doporučená literatura:

Koch W. : Evropská architektura - encyklopedie od antiky po současnost. IKAR Praha a.s. 1998 Kuta, V.: Teorie stavby měst a urbanismus, VŠB-TUO, Ostrava 1996 Kuta, V.: Stavby pro bydlení a občanské vybavení města, VŠB-TUO, Ostrava 1995 Douglas Farr: Sustainable Urbanism: Marhold, K.: Sídla-urbanistická typologie, ČVUT, Praha 1996

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Získat základní přehled v problematicerozvoje měst a obcí ve vazbě na územní plánování a stavební řád z hlediska pracovníka v oboru revitalizace území. 1x úvaha o minulosti, přítomnosti a budoucnosti města, ve kterém žiji v rozsahu min. 6 stran A4, z toho min. 2 strany textu + 3 strany obrazová příloha jako podklad pro zápočet, 1x test jako součást zkoušky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod a terminologie. Struktura osídlení. Modely osídlení. Proces urbanizace. Město a jeho vývoj. Typologie měst. Urbanistická struktura města. Organizace a kompozice města. Výtvarné aspekty stavby měst. Vliv přírodních faktorů na rozvoj měst. Obytné území města. Území pro ekonomický život města. Území pro rekreaci. Dopravní plochy a zařízení. Technická infrastruktura města.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní