222-0327/01 – Informační modely budov (IMB)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Martin Ferko, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Ferko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAL0023 Ing. Michal Faltejsek, Ph.D.
FER031 Ing. Martin Ferko, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá oblastí využití informačních modelů budov (Building Information Modeling, BIM) při návrhu, realizaci i užívání stavby, případně její likvidaci. Tyto technologie jsou založeny na propracovaném digitálním modelu budovy a součástí výuky je seznámení se s prostředím softwarové podpory. V rámci cvičení bude zpracováván BIM projekt na dostupných softwarech (studentských licencích), převážně prostředí ArchiCad. Problematika BIM zastává stále silnější pozici v životním cyklu budov. BIM získává podporu v legislativním prostředí a je zaváděn do stavební praxe v ČR.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

ČERNÝ, M. a kol.: BIM příručka. 1. 1. Praha: Odborná rada pro BIM, 2013. 80 s. ISBN: 978-80-260-5297- 5. http://issuu.com/czbim/docs/bim-prirucka-2013-v1

Doporučená literatura:

http://www.buildingsmartalliance.org/index.php/nbims/about/bimactivities/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti zpracovávají komplexní model budovy v softwaru ArchiCad (Graphisoft) ve studentské licenci. Projekt obsahuje digitální model budovy a dokumentaci objektu s návrhem časového plánu údržby. Projekt je kompletován postupně v rámci semestru od vytvoření modelu budovy až po parametrizaci objektů a napojení na plánovací procesy. Projekt je hodnocen zápočtem. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do BIM, legislativa 2. BIM technologie 3. – 4. BIM software 5. – 6. Open BIM 7. BIM procesy 8. BIM v životním cyklu budov 9. BIM a CAFM 10. Plánování údržby 11. Energetický management 12. Správa revizí dokumentů a zěmy dokumentů 13. Případové studie v oblasti BIM 14. BIM a simulace procesů Cvičení: 1.-2. Příprava modelu, importy dat, porovnání modelů; 3.-4. Klasifikace a třídění; 5.-6. Práce s modelem; 7. Korecke modelu; 8. Dotazování; 9.-10. Plánování; 11.-12. Organizování; 13. Dokončení projektu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní
2015/2016 zimní