222-0327/02 – Informační modely budov (IMB)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Martin Ferko, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Ferko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FER031 Ing. Martin Ferko, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá oblastí využití informačních modelů budov (Building Information Modeling, BIM) při návrhu, realizaci i užívání stavby, případně její likvidaci. Tyto technologie jsou založeny na propracovaném digitálním modelu budovy a součástí výuky je seznámení se s prostředím softwarové podpory. V rámci cvičení bude zpracováván BIM projekt na dostupných softwarech (studentských licencích), převážně prostředí ArchiCad. Problematika BIM zastává stále silnější pozici v životním cyklu budov. BIM získává podporu v legislativním prostředí a je zaváděn do stavební praxe v ČR.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

ČERNÝ, M. a kol.: BIM příručka. 1. 1. Praha: Odborná rada pro BIM, 2013. 80 s. ISBN: 978-80-260-5297- 5. http://issuu.com/czbim/docs/bim-prirucka-2013-v1

Doporučená literatura:

http://www.buildingsmartalliance.org/index.php/nbims/about/bimactivities/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti zpracovávají komplexní model budovy v softwaru ArchiCad (Graphisoft) ve studentské licenci. Projekt obsahuje digitální model budovy a dokumentaci objektu s návrhem časového plánu údržby. Projekt je kompletován postupně v rámci semestru od vytvoření modelu budovy až po parametrizaci objektů a napojení na plánovací procesy. Projekt je hodnocen zápočtem.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do BIM, legislativa 2. BIM technologie 3. – 4. BIM software 5. – 6. Open BIM 7. BIM procesy 8. BIM v životním cyklu budov 9. BIM a CAFM 10. Plánování údržby 11. Energetický management 12. Správa revizí dokumentů a zěmy dokumentů 13. Případové studie v oblasti BIM 14. BIM a simulace procesů Cvičení: 1.-2. Příprava modelu, importy dat, porovnání modelů; 3.-4. Klasifikace a třídění; 5.-6. Práce s modelem; 7. Korecke modelu; 8. Dotazování; 9.-10. Plánování; 11.-12. Organizování; 13. Dokončení projektu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.