222-0329/01 – Regenerace brownfields (RGB)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
END014 Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
KUT084 Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou opuštěných a nedostatečně využívaných ploch – brownfields. Studenti získají informace o skutečnostech, které vedou ke vzniku brownfields, o problémech, které tyto plochy v sídlech způsobují a o možnostech revitalizace ploch včetně zdrojů financování. Součástí výuky jsou rovněž informace o způsobech vzniku kontaminace a způsobech jejího odstranění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

ZAMARSKÝ, V., a kol. Regenerace průmyslových ploch. Ostrava: VŠB-TUO, 2009 ZAMARSKÝ, V., a kol. Regenerace průmyslových ploch II. Ostrava: VŠB-TUO, 2011 BERGATT JACKSON, J., a kol. Brownfields snadno a lehce. Praha: IÚRS, 2004

Doporučená literatura:

KADEŘÁBKOVÁ, B., a kol. Brownfields – jak vznikají a co s nimi. Praha: C.H.Beck, 2009

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studentům jsou v rámci výuky ve cvičení zadány dvě samostatné práce: - analýza vybraného brownfieldu včetně návrhu jeho regenerace - analýza vybrané technické památky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek: 1. Základní pojmy používané v souvislosti s regenerací brownfields 2. Základy geomorfologie 3. Brownfields – příčiny vzniku, problémy, které brownfields způsobují 4. Brownfields – možnosti revitalizace 5. Způsoby financování revitalizace brownfields 6. Mitigační opatření 7. Analýza rizika 8. Zdroje a šíření kontaminace 9. Dekontaminační metody 10. Technické památky 11. Hornická činnost a její vliv na město 12. Odpadové hospodářství 13. Specifika ostravské aglomerace 14. Souhrnné opakování

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní