222-0329/02 – Regenerace brownfields (RGB)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
END014 Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
KUT084 Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou opuštěných a nedostatečně využívaných ploch – brownfields. Studenti získají informace o skutečnostech, které vedou ke vzniku brownfields, o problémech, které tyto plochy v sídlech způsobují a o možnostech revitalizace ploch včetně zdrojů financování. Součástí výuky jsou rovněž informace o způsobech vzniku kontaminace a způsobech jejího odstranění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

ZAMARSKÝ, V., a kol. Regenerace průmyslových ploch. Ostrava: VŠB-TUO, 2009 ZAMARSKÝ, V., a kol. Regenerace průmyslových ploch II. Ostrava: VŠB-TUO, 2011 BERGATT JACKSON, J., a kol. Brownfields snadno a lehce. Praha: IÚRS, 2004

Doporučená literatura:

KADEŘÁBKOVÁ, B., a kol. Brownfields – jak vznikají a co s nimi. Praha: C.H.Beck, 2009

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studentům jsou v rámci výuky ve cvičení zadány dvě samostatné práce: - analýza vybraného brownfieldu včetně návrhu jeho regenerace - analýza vybrané technické památky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek: 1. Základní pojmy používané v souvislosti s regenerací brownfields 2. Základy geomorfologie 3. Brownfields – příčiny vzniku, problémy, které brownfields způsobují 4. Brownfields – možnosti revitalizace 5. Způsoby financování revitalizace brownfields 6. Mitigační opatření 7. Analýza rizika 8. Zdroje a šíření kontaminace 9. Dekontaminační metody 10. Technické památky 11. Hornická činnost a její vliv na město 12. Odpadové hospodářství 13. Specifika ostravské aglomerace 14. Souhrnné opakování

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE Bc-Mgr 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.