222-0331/02 – Exkurze (EX)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity0
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení s novými technologiemi a trendy v technické praxi a zavedení do výuky formou odborných exkurzí se odrazí ve vyšší kvalitě zpracovávaných bakalářských prací studentů oboru Městské inženýrství a poskytne nové možnosti zaměření diplomových prací řešených v rámci navazujícího magisterského studijního programu. Studenti musí mít možnost se seznámit s technologiemi a produkty, které se v běžné profesionální praxi stavebních firem, dopravně inženýrských a urbanistických kanceláří a orgánů státní správy používají.

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

Povinná literatura:

Časopis Stavebnictví Odborná firemní literatura

Doporučená literatura:

Informační zdroje (www) k novým technologiím a novým trendům v technické praxi

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studentům jsou v rámci cvičení zadány dvě samostatné práce: - zpráva o průběhu exkurze zaměřená na popis nových trendů v technické praxi - využití nových poznatků při zpracování diplomové práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Cíl exkurze a) vzdělávací - pedagog odborného předmětu zařadí exkurzi do výuky k lepšímu pochopení učiva daného tématu. Dominantní přínos předmětu exkurze spočívá v možnosti zlepšení přípravy studentů s ohledem na požadavky praxe. b) výchovný - naučit studenty sebekázni při návštěvách stavebních firem a organizací. Naučit se chovat v cizím prostředí a ovládat svoje jednání v podmínkách kde může dojít při nevhodném chování ve vymezeném prostoru k úrazu. 2. Výstup - výstupem budou písemně zpracované zprávy. Zodpovídá vedoucí exkurze. Studenti zpracují zprávu o účelu exkurze v daném předmětu. Studenti budou využívat poznatků z exkurze pro svoje další vzdělávání a uplatnění poznatků v odborných předmětech. 3. Zajištění exkurze - exkurze budou vybírat učitelé odborných předmětů. Podle uvážení pedagog vybere - datum, místo a způsob dopravy, zajistí výběr cíle a odborný výklad exkurze. Popis exkurze Osnova zprávy: a) Úvod – datum, cíl cesty, použitý dopravní prostředek, časový harmonogram b) Popis cíle cesty, odborná náplň exkurze c) Závěr – osobní přínos exkurze Popis bude napsán písmem Arial 12, řádkování 2 tak, aby byla využita celá stránka (min. 15 řádek), vytištěn a podepsán.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.