222-0332/01 – Zásady udržitelného rozvoje krajiny (ZUR)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. arch. Hana Paclová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. arch. Hana Paclová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
END014 Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
KUT084 Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními principy a pravidly navrhování zeleně v sídlech. Důraz je přitom kladen na praktickou aplikaci ve stavebnictví a územním rozvoji. Absolvováním předmětu studenti získají základní znalosti a dovednosti potřebné k vypracování výkresů zeleně, které jsou nedílnou součástí urbanistických studií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

KYSELKA, I. Architektura krajiny a rekreace. Ostrava: VŠB-TUO, 2007. OTRUBA, I. Zahradní architektura. Brno: ERA, 2002. SKLENIČKA, P. Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková, 2003.

Doporučená literatura:

SÝKORA, J. Územní plánování vesnic a krajiny. Ostrava: ČVUT, 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studentům jsou v rámci výuky ve cvičení zadány čtyři samostatné práce: - vypracování inventarizace zeleně v areálu FAST - návrh úprav zeleně v areálu FAST - návrh zahrady rodinného domu - návrh městského parku

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Základní pojmy používané v krajinné tvorbě 2. Historické slohy krajinné architektury 3. Základy kompozice a možnosti jejího uplatnění v krajinné architektuře 4. Zeleň města 5. Zeleň vesnice a volné krajiny 6. Sadovnické úpravy sídelní zeleně 7. Stavební materiály v zeleni 8. Specifické krajinné struktury – zeleň lázní a hřbitovů 9. Zelené střechy 10. Ochrana přírody a krajiny 11. Vodní prvky v krajině 12. Tvorba krajiny soudobými lidskými činnostmi 13. Ošetřování zeleně v sídlech 14. Souhrnné opakování

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní