222-0337/02 – Udržitelný rozvoj urbanizovaných území (URU)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Stanislav Endel, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Stanislav Endel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
END014 Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními principy a pravidly navrhování zeleně v sídlech. Důraz je přitom kladen na praktickou aplikaci ve stavebnictví a územním rozvoji. Absolvováním předmětu studenti získají základní znalosti a dovednosti potřebné k vypracování výkresů zeleně, které jsou nedílnou součástí urbanistických studií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

KYSELKA, I. Architektura krajiny a rekreace. Ostrava: VŠB-TUO, 2007. OTRUBA, I. Zahradní architektura. Brno: ERA, 2002. SKLENIČKA, P. Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková, 2003.

Doporučená literatura:

SÝKORA, J. Územní plánování vesnic a krajiny. Ostrava: ČVUT, 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studentům jsou v rámci výuky ve cvičení zadány čtyři samostatné práce: - vypracování inventarizace zeleně v areálu FAST - návrh úprav zeleně v areálu FAST - návrh zahrady rodinného domu - návrh městského parku

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Základní pojmy používané v krajinné tvorbě 2. Historické slohy krajinné architektury 3. Základy kompozice a možnosti jejího uplatnění v krajinné architektuře 4. Zeleň města 5. Zeleň vesnice a volné krajiny 6. Sadovnické úpravy sídelní zeleně 7. Stavební materiály v zeleni 8. Specifické krajinné struktury – zeleň lázní a hřbitovů 9. Zelené střechy 10. Ochrana přírody a krajiny 11. Vodní prvky v krajině 12. Tvorba krajiny soudobými lidskými činnostmi 13. Ošetřování zeleně v sídlech 14. Souhrnné opakování

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.