222-0400/01 – Typologie staveb (TPS)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZDA68 Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 9+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají základní znalosti v oblasti projektování a navrhování staveb pozemních a dopravních s důrazem na obecné a technické požadavky, zejména ve vztahu obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět pojednává o základních principech bezbariérového užívání staveb pozemních a ve vztahu dopravně bezpečnostních opatření na pozemních komunikací a veřejných prostranství všeobecných zásadách pro navrhování pozemních staveb, pozemních komunikací a veřejných prostranství. Jednotlivé požadavky jsou detailně analyzovány z pohledu bezbariérového užívání pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním omezením – pro osoby s pohybovým, zrakovým a sluchovým postižením.

Povinná literatura:

ZDAŘILOVÁ, R. Bezbariérové užívání staveb – metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Praha: Informační centrum ČKAIT, 2011. 1.vydání. 196 s., ISBN 978-80-87438-17-6. ŠESTÁKOVÁ,, I., LUPAČ, P.: Budovy bez bariér: návrhy a realizace, Praha: Grada, 2010, 125 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-3225-1. WIENER, P.: Prostorová orientace zrakově postižených, Praha: Institut rehabilitace zrakově postižených UK FHS, 2006, ISBN 80-239-6775-4 Vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb ČSN 73 4108:2013 Hygienická zařízení a šatny, ÚNMZ Praha ČSN P ISO 21542:2013 Pozemní stavby – Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí, ÚNMZ Praha PREISER, W., F.: Universal design handbook, New York: McGraw-Hill 2001, ISBN 0-07-137605-4 BRIGHT, K., COOK, G.: The Colour, Light and Contrast Manual, Wiley- Blackwell 2010, ISBN 978-1-4051-9504-1

Doporučená literatura:

ZDAŘILOVÁ, R.: Odstraňování bariér v městském inženýrství, MP 1.8, Metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob, Informační centrum ČKAIT, Praha 2006, 1.vydání, 68 s., ISBN 80-87093-12-7 ZDAŘILOVÁ, R.: Bezbariérové užívání staveb – Základní principy přístupnosti, TP 1.4, Technické pomůcky k činnosti autorizovaných osob, Informační centrum ČKAIT, Praha 2007, 1.vydání, 60 s., ISBN 978-80-87093-56-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test z právních a normových předpisů (zejména vyhláška č.398/2009 Sb.)

E-learning

Další požadavky na studenta

Úspěšné absolvování testu z právních a normových předpisů. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Důraz je kladen na samostatnou práci studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do problematiky – problematika bezbariérového užívání v širším kontextu 2. Základní požadavky na samostatný pohyb osob se zdravotním omezením 3. Základní principy samostatného pohybu osob s pohybovým omezením 4. Základní principy samostatné orientace osob se zrakovým omezením 5. Základní principy samostatné orientace osob se sluchovým omezením 6. Obecné a technické požadavky – řešení pro osoby s pohybovým omezením 7. Obecné a technické požadavky – řešení pro osoby se zrakovým omezením 8. Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejných prostranství – komunikace pro chodce, vyhrazená stání 9. Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejných prostranství – přechody pro chodce, místa pro přecházení 10. Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejných prostranství – veřejná doprava 11. Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních staveb – vstupy do budov, otvory 12. Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních staveb – komunikační prostory, schodiště, výtahy, rampy 13. Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních staveb – hygienické prostory 14. Hygienické prostory a šatny staveb občanského vybavení

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní