222-0400/02 – Typologie staveb (TPS)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PRO177 Ing. Zbyněk Proske, Ph.D.
ZDA68 Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 9+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají základní znalosti v oblasti projektování a navrhování staveb pozemních a dopravních s důrazem na obecné a technické požadavky, zejména ve vztahu obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět pojednává o základních principech bezbariérového užívání staveb pozemních a ve vztahu dopravně bezpečnostních opatření na pozemních komunikací a veřejných prostranství všeobecných zásadách pro navrhování pozemních staveb, pozemních komunikací a veřejných prostranství. Jednotlivé požadavky jsou detailně analyzovány z pohledu bezbariérového užívání pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním omezením – pro osoby s pohybovým, zrakovým a sluchovým postižením.

Povinná literatura:

ZDAŘILOVÁ, R. Bezbariérové užívání staveb – metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Praha: Informační centrum ČKAIT, 2011. 1.vydání. 196 s., ISBN 978-80-87438-17-6. ŠESTÁKOVÁ,, I., LUPAČ, P.: Budovy bez bariér: návrhy a realizace, Praha: Grada, 2010, 125 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-3225-1. WIENER, P.: Prostorová orientace zrakově postižených, Praha: Institut rehabilitace zrakově postižených UK FHS, 2006, ISBN 80-239-6775-4 Vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb ČSN 73 4108:2013 Hygienická zařízení a šatny, ÚNMZ Praha ČSN P ISO 21542:2013 Pozemní stavby – Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí, ÚNMZ Praha PREISER, W., F.: Universal design handbook, New York: McGraw-Hill 2001, ISBN 0-07-137605-4 BRIGHT, K., COOK, G.: The Colour, Light and Contrast Manual, Wiley- Blackwell 2010, ISBN 978-1-4051-9504-1

Doporučená literatura:

ZDAŘILOVÁ, R.: Odstraňování bariér v městském inženýrství, MP 1.8, Metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob, Informační centrum ČKAIT, Praha 2006, 1.vydání, 68 s., ISBN 80-87093-12-7 ZDAŘILOVÁ, R.: Bezbariérové užívání staveb – Základní principy přístupnosti, TP 1.4, Technické pomůcky k činnosti autorizovaných osob, Informační centrum ČKAIT, Praha 2007, 1.vydání, 60 s., ISBN 978-80-87093-56-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test z právních a normových předpisů (zejména vyhláška č.398/2009 Sb.)

E-learning

Další požadavky na studenta

Úspěšné absolvování testu z právních a normových předpisů. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Důraz je kladen na samostatnou práci studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do problematiky – problematika bezbariérového užívání v širším kontextu 2. Základní požadavky na samostatný pohyb osob se zdravotním omezením 3. Základní principy samostatného pohybu osob s pohybovým omezením 4. Základní principy samostatné orientace osob se zrakovým omezením 5. Základní principy samostatné orientace osob se sluchovým omezením 6. Obecné a technické požadavky – řešení pro osoby s pohybovým omezením 7. Obecné a technické požadavky – řešení pro osoby se zrakovým omezením 8. Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejných prostranství – komunikace pro chodce, vyhrazená stání 9. Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejných prostranství – přechody pro chodce, místa pro přecházení 10. Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejných prostranství – veřejná doprava 11. Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních staveb – vstupy do budov, otvory 12. Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních staveb – komunikační prostory, schodiště, výtahy, rampy 13. Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních staveb – hygienické prostory 14. Hygienické prostory a šatny staveb občanského vybavení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru a podmínky absolvování předmětu Test z právních a normových předpisů

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku