222-0403/01 – Informační modely staveb (IMS)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. Martin Ferko, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Ferko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FER031 Ing. Martin Ferko, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+9

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se seznámí s myšlenkou BIM projektování a GEOBIM přístupem ke zpracování dat. V rámci cvičení bude zpracováván BIM projekt na dostupných softwarech (studentských licencích), převážně prostředí ArchiCad / Revit.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá oblastí digitálního stavebnictví a využití informačních modelů staveb (Building Information Modeling, BIM) při návrhu, realizaci i užívání stavby, případně její likvidaci. Tyto technologie jsou založeny na propracovaném digitálním modelu budovy a součástí výuky je seznámení se s prostředím softwarové podpory a sdílených úložištích.

Povinná literatura:

ČERNÝ, M. a kol.: BIM příručka. 1. 1. Praha: Odborná rada pro BIM, 2013. 80 s. ISBN: 978-80-260-5297- 5. http://issuu.com/czbim/docs/bim-prirucka-2013-v1 MATĚJKA, Petr a Nataliya ANISIMOVA. Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Praha: FinEco, 2012. ISBN 978-80-86590-10-3. PTÁČEK, Roman a Pavel POUR. BIM projektování v ArchiCADu. Praha: Grada, 2012. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-247-4165-9. NOVÁK, M.: Tvorba výpočtového modelu v prostředí BIM: Creation of structural analysis model in the environment of BIM. V Praze: České vysoké učení technické, c2011. ISBN 978-80-01-04945-7. MATĚJKA, P., STRNAD, M., DUDÁŠ, D.: Vliv implementace BIM na rizika ve stavebním podniku. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-05378-2.

Doporučená literatura:

BuildingSMART alliance - National Institute of Building Sciences [online]. [cit. 2017-11-11]. Dostupné z: http://www.buildingsmartalliance.org REDDY, K. P.: BIM for building owners and developers: making a business case for using BIM on projects. Hoboken, N.J.: Wiley, c2011. KREJČÍ, L.: Controlling staveb s využitím informačního modelování budov: Application of building information modeling for construction projects controlling. V Praze: České vysoké učení technické, c2012. ISBN 978-80-01-05127-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test, kontrola přečtené odborné literatury, konverzační témata.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Teoretická témata 1. Úvod do BIM a GEOBIM, legislativa 2. BIM technologie 3. – 4. BIM software 5. – 6. Open BIM, GEOBIM 7. BIM procesy 8. BIM v životním cyklu budov 9. BIM a CAFM 10. Plánování údržby 11. Energetický management 12. Správa revizí dokumentů a zěmy dokumentů 13. Případové studie v oblasti BIM 14. BIM a simulace procesů Praktická témata: 1.-2. Příprava modelu, importy dat, porovnání modelů; 3.-4. Klasifikace a třídění; 5.-6. Práce s modelem; 7. Korecke modelu; 8. Dotazování; 9.-10. Plánování; 11.-12. Organizování; 13. Dokončení projektu

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní