222-0502/02 – Zásady udržitelného rozvoje sídel (ZUR)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFAST, HGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
END014 Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
PET368 doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět si klade za cíl rozvinout a rozšířit u studentů znalosti z oblasti inženýrského urbanismu a územního plánování. Pozornost je soustředěna na základní městské funkce a jejich provázání s nástroji územního plánování v souladu se všeobecnými principy udržitelného rozvoje sídel.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti jsou v rámci předmětu seznámeni s veškerou dokumentací, která je pro rozvoj sídel nezbytná. Důraz je kladen na základní principy udržitelného rozvoje se všemi jeho základními pilíři. V rámci ekologického pilíře je pozornost věnována základním aspektům udržitelného rozvoje krajiny v sídelním prostředí. V rámci studia ekonomického pilíře jsou studenti seznámeni se základními principy evropských dotačních titulů.

Povinná literatura:

KONVIČKA, M.: Město a povodeň. Praha: Era group, 2002. ISBN 978-80-8651-738-4. KYSELKA, I.: Architektura krajiny a rekreace (architektura a urbanismus krajiny a zeleně), Ostrava: VŠB-TUO, 2007. ISBN 978-80-248-1642-5. MAIER, K., a kol.: Udržitelný rozvoj území. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4198-7. PACLOVÁ, H., a kol.: Územní plánování a související problematika. Ostrava: VŠB-TUO, 2012. ISBN 978-80-248-2822-0. DUŠEK, J.: Udržitelný rozvoj v kontextu rozvoje regionů, obcí a států. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. ISBN 978-80-87472-71-2.

Doporučená literatura:

GEHL, J.: Města pro lidi, Brno: Partnerství, o.p.s., 2012, ISBN 978-80-260-2080-6. Kolektiv autorů. Prostory, průvodce tvorbou a obnovou veřejných prostranství. Praha: Nadace Partnerství, 2014. ISBN 978-80-904918-6-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška, kontrola přečtené odborné literatury, konverzační témata.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování všech zadaných programů v přiměřené kvalitě. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Důraz je kladen na samostatnou práci studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, základní pojmy 2. Legislativní dokumenty související s územním plánováním 3. Územně plánovací podklady, politika územního rozvoje, zásady územního rozvoje 4. Územní plán, regulační plán, územní rozhodnutí, územní opatření 5. Proces pořízení ÚPD 6. Základní funkce města 7. Základní městské prostory z pohledu uživatele 8. Udržitelný rozvoj a jeho vztah k územnímu plánování 9. Zeleň ve městě 10. Zeleň na vesnici a ve volné krajině 11. Zvlášť chráněné části přírody 12. Vodní plochy v rozvoji měst 13. Možnosti financování územního rozvoje, evropské dotace 14. Souhrnné opakování, časová rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Závěrečný písemný test. Písemná i ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.