222-0503/01 – Modelování rozvoje území (MOD)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Martin Ferko, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Ferko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FER031 Ing. Martin Ferko, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3
kombinovaná Zápočet 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na úvodní seznamení posluchačů s problematikou realizace jednoduchých matematických modelů. Posluchači v předmětu zdokonalí svoje schopnosti využívání výpočetní techniky pro technicko-ekonomické výpočty. Nosným prvkem je sestavení dynamického modelu stárnutí objektu a jeho podrobnější analýza. V modelu je postiženo vzájemné spolupůsobení a stárnutí konstrukčních prvků stavebního objektu v čase podle vyloženého postupu. Očekávaným přínosem je vytvoření a zahrnutí typických mechanismů fungujících uvnitř stavebního celku. Rozšířenou variantou je možnost zpracování analýzy rizik vstupujících do výpočtu a citlivostní analýzy. Uživatelský přínos se projeví v používání základních i rozšířených funkcí tabulkového procesoru a jeho nadstaveb.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na úvodní seznamení posluchačů s problematikou realizace jednoduchých matematických modelů. Posluchači v předmětu zdokonalí svoje schopnosti využívání výpočetní techniky pro technicko-ekonomické výpočty. Nosným prvkem je sestavení dynamického modelu stárnutí objektu a jeho podrobnější analýza. V modelu je postiženo vzájemné spolupůsobení a stárnutí konstrukčních prvků stavebního objektu v čase podle vyloženého postupu. Očekávaným přínosem je vytvoření a zahrnutí typických mechanismů fungujících uvnitř stavebního celku. Rozšířenou variantou je možnost zpracování analýzy rizik vstupujících do výpočtu a citlivostní analýzy. Uživatelský přínos se projeví v používání základních i rozšířených funkcí tabulkového procesoru a jeho nadstaveb.

Povinná literatura:

BERAN, V., DLASK, P., HERALOVÁ, R., BERKA, V.: Dynamický harmonogram - rozvrhování výroby do času, 1. vyd. Praha: Academia, 2002. 170 s. ISBN 80-200-1007-6. KLÍMEK, P., KASAL, R.: Počítačové zpracování dat v programu Statistica: studijní pomůcka pro distanční studium. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. ISBN 978-80-7318-526-8. LUKASOVÁ, A., ŠARMANOVÁ, J.: Metody shlukové analýzy. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1985. SKALSKÁ, H.: Data mining a klasifikační modely. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-088-7. LESÁKOVÁ, D.: Marketingové analýzy a prognózy. Vyd. 1. Bratislava: Ekonóm, 2002. 165 s. ISBN 80-225-1492-6.

Doporučená literatura:

BERAN, V., DLASK, P.: Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí, 1. vyd. Praha: ACADEMIA,nakladatelství AV ČR, 2005. 330 s. ISBN 80-200-1201-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test, kontrola přečtené odborné literatury, konverzační témata.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Témata: 1. Modelování procesů - úvod, parametrizace 2. Návazné procesy 3. Úvod + tvorba dynamického modelu 4. Sestavení výpočtu modelu stárnutí 5. Model správy majetku (Buildpass) 6. Riziko, analýza rizika, optimalizace 7. Model konkurenčních vztahů Obsah cvičení: 1) Model závislosti prvků v čase (\"splines\") 2) Parametrizace modelu závislosti prvků v čase 3) Dynamický model stárnutí objektu (části objektu) 4) Sestavení výpočtu modelu stárnutí a) ladění b) nadstavby (externí vlivy, rizika, apod.) 5) Aplikace rizika v modelu stárnutí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Závěrečný písemný test.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní