222-0504/02 – Tvorba prostředí a sídel (TPS)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed.IGIPGarant verze předmětuIng. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed.IGIP
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFAST, HGFUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
END014 Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
KUT084 Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+9

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami tvorby urbanistických studií a následně zadat semestrální práce, ve které studenti navrhují novou zástavbu v konkrétně vymezené lokalitě. Studenti se tak naučí zpracovat získané teoretické poznatky v praxi a navíc si vylepší také prezentační dovednosti a týmovou spolupráci.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Po úvodní teoretické průpravě je studentům zadaná lokalita pro tvorbu urbanistické studie. Důraz je přitom kladen na zjištění veškerých dostupných informací o území, na využití prvků urbanistické kompozice a přenesení teoretických poznatků do praktické roviny. Součástí výuky je prezentace výsledků práce včetně všeobecné diskuse mezi studenty nad prací.

Povinná literatura:

KUTA, V., a kol.: Urbanismus a teorie stavby měst. Ostrava: VŠB-TUO, 2012. HALÍK, P., a kol. Architektura a město. Praha: Academia, 1996 PACLOVÁ, H.: Územní plánování a související problematika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2822-0. ŠRYTR, P.: Městské inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2828-2. ŠRYTR, P.: Městské inženýrství. Praha: Academia, 2001. Technický průvodce (Academia). ISBN 80-200-0440-8. DOVEY, K.: Urban design thinking: a conceptual toolkit. London: Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing, 2016. ISBN 978-1472566942.

Doporučená literatura:

HEXNER, M., a kol.: Urbanistická kompozice. Praha: ČVUT, 1996

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test, kontrola přečtené odborné literatury, konverzační témata.

E-learning

Další požadavky na studenta

Součástí výuky je prezentace výsledků práce včetně všeobecné rozpravy nad prací. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Funkce urbanismu, specifika urbanismu, urbanizace, historická role urbanismu, regulace výstavby měst 2. Urbanizační procesy 3. Základy urbanistické kompozice 4. Zásady tvorby urbanistických studií 5. Zadání semestrálního projektu 6. – 10. Práce na semestrálním projektu pod metodickým vedením cvičícího 11. – 13. Prezentace dosažených výsledků 14. Udělení zápočtů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Závěrečný písemný test.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS Bc.-Mgr. 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.