222-0505/02 – Investiční procesy (INV)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFAST, HGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CES01 Ing. Jan Česelský, Ph.D., MBA
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
BER261 Ing. Eva Wernerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu studenti získají znalosti z prostředí investiční výstavby. Budou umět aplikovat teoretické poznatky z oblasti přípravy investiční akce a projektového řízení, jak pro veřejný, tak i pro soukromý sektor. Budou se orientovat mezi jednotlivými účastníky investičního projektu a budou umět definovat rozsah jejich činností. Studenti budou umět připravit, rozhodovat a řídit stavební zakázky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět svou náplní volně navazuje na základní úroveň problematiky investování ve stavebnictví, která je obsahem bakalářské úrovně studia. Předmět se zaměřuje důkladněji na některé procesy přípravy investičních projektů ve stavebnictví, doplňuje informace o moderních metodách řízení přípravy, realizace a provozování stavebních investic, soustřeďuje se na oblasti financování investic a hodnocení ekonomické efektivnosti investic ve stavebnictví. Dále doplňuje informace o procesu zadávání a řízení veřejných zakázek a v neposlední řadě, v souladu s moderním pojetím managementu přípravy a realizace investování ve stavebnictví, informuje o problematice a roli BIM při plánování a přípravě výstavbových projektů.

Povinná literatura:

ČESELSKÝ, J., ŠTRUP O., Investiční procesy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2811-4. PROSTĚJOVSKÁ, Z., Liška V., Investování pro stavaře. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-35-1. KORYTÁROVÁ J., Management rizik souvisejících s dodávkou stavebního díla. Brno: CERM, 2011. ISBN 80-720-4725-6. DUFEK Z., KORYTÁROVÁ, J.,APELTAUER T., HROMÁDKA, V. FIALA P. Veřejné stavební investice, Leges 2019, ISBN 978-80-7502-322-3. MARKOVÁ, L., KORYTÁROVÁ, J., NOVÝ, M. HROMÁDKA, V. Náklady životního cyklu stavby. Brno: CERM, 2011. ISBN 978-80-7204-762-8. LEVY, R.M., Introduction to Real Estate Development and Finance. New York: Routledge, 2020. ISBN 978-1-138-60244-1.

Doporučená literatura:

SRPOVÁ J., SVOBODOVÁ I., SKOPAL P., ORLÍK, T., Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4103-1. FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0939-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test, kontrola přečtené odborné literatury, odborná rozprava.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Důraz je kladen na samostatnou práci studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní přednáška (rekapitulace problematiky předmětu základy investování) 2. Smluvní vztahy v investičních procesech ve stavebnictví 3. Management ve výstavbě, projektový management v investičním procesu 4. Studie proveditelnosti 5. Specifika provozní fáze investičního procesu (Facility management) 6. Veřejné zakázky I (zákon o zadávání VZ, postup při veřejných zakázkách) 6. PPP projekty a jejich specifika 7. Finanční parametry investičního cyklu; Zdroje financování investičních procesů 8. Časová hodnota peněz v investičních procesech 9. Oceňování investic ve výstavbě 10. Hodnocení investic ve výstavbě, ekonomická efektivnost investic 11. Riziko v investičních procesech 12. Moderní metody řízení zakázek 13. Příklkady dobré praxe

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Závěrečný písemný test. Písemná i ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS Bc.-Mgr. 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.