222-0508/02 – Regenerace brownfields (REG)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FASTUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
END014 Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
KUT084 Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed.IGIP
VOJ09 doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti v řešení problematiky brownfields. Tyto znalosti se v poslední době ukazují jako jedny z klíčových při posuzování a plánování dalšího rozvoje měst.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti jsou komplexně seznámeni s problematikou opuštěných a nedostatečně využívaných ploch – brownfields. V rámci předmětu získají informace o skutečnostech, které vedou ke vzniku brownfields, o problémech, které tyto plochy v sídlech způsobují a o možnostech revitalizace ploch včetně zdrojů financování. Součástí výuky jsou rovněž informace o způsobech vzniku kontaminace a způsobech jejího odstranění. Vše je doplněno pojednáním o problematice technických památek, na které navazují regionální specifika ostravsko-karvinské aglomerace, zejména tedy hornická činnost a její negativní vliv na krajinu.

Povinná literatura:

ZAMARSKÝ, V., a kol.: Regenerace průmyslových ploch. Ostrava: VŠB-TUO, 2009 ZAMARSKÝ, V., a kol. Regenerace průmyslových ploch II. Ostrava: VŠB-TUO, 2011. BERGATT JACKSON, J., a kol.: Brownfields snadno a lehce. Praha: IÚRS, 2004. NOVÁK, P., ed.: Ekologické aspekty v územním plánování: regenerace brownfields. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012. ISBN 978-80-214-4647-2. NOVOSÁK, J., BEDNÁŘ, P.: Hodnocení rozvojových předpokladů brownfields. Žilina: Georg, 2011. ISBN 978-80-89401-49-9. JACOBS, J.: The Death and Life of Great American Cities. London: Random House, 2002. ISBN 978-0375508738.

Doporučená literatura:

KADEŘÁBKOVÁ, B., a kol.: Brownfields – jak vznikají a co s nimi. Praha: C.H.Beck, 2009

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška, kontrola přečtené odborné literatury, konverzační témata.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování a odevzdání uložených programů. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy používané v souvislosti s regenerací brownfields 2. Základy geomorfologie 3. Brownfields – příčiny vzniku, problémy, které brownfields způsobují 4. Brownfields – možnosti revitalizace 5. Způsoby financování revitalizace brownfields 6. Mitigační opatření 7. Analýza rizika 8. Zdroje a šíření kontaminace 9. Dekontaminační metody 10. Technické památky 11. Hornická činnost a její vliv na město 12. Odpadové hospodářství 13. Specifika ostravské aglomerace 14. Souhrnné opakování

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Závěrečný písemný test. Písemná i ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS Bc.-Mgr. 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.