222-0600/01 – BIM projektování (BIMp)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Martin Ferko, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Ferko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAL0023 Ing. Michal Faltejsek, Ph.D.
FER031 Ing. Martin Ferko, Ph.D.
KUT084 Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá oblastí využití informačních modelů budov (Building Information Modeling, BIM) při návrhu, realizaci i užívání stavby v území, případně její likvidaci. Tyto technologie jsou založeny na propracovaném digitálním modelu budovy a okolního území a součástí výuky je seznámení se s prostředím softwarové podpory. V rámci cvičení bude zpracováván BIM projekt na dostupných softwarech (studentských licencích), převážně prostředí ArchiCad, Revit a ArcGIS / QGIS. Problematika BIM zastává stále silnější pozici v životním cyklu budov. BIM získává podporu v legislativním prostředí a je zaváděn do stavební praxe v ČR. Stavby jsou řešeny v návaznosti na GIS a katastr nemovitostí.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá oblastí využití informačních modelů budov (Building Information Modeling, BIM) při návrhu, realizaci i užívání stavby v území, případně její likvidaci. Tyto technologie jsou založeny na propracovaném digitálním modelu budovy a okolního území a součástí výuky je seznámení se s prostředím softwarové podpory. V rámci cvičení bude zpracováván BIM projekt na dostupných softwarech (studentských licencích), převážně prostředí ArchiCad, Revit a ArcGIS / QGIS. Problematika BIM zastává stále silnější pozici v životním cyklu budov. BIM získává podporu v legislativním prostředí a je zaváděn do stavební praxe v ČR. Stavby jsou řešeny v návaznosti na GIS a katastr nemovitostí.

Povinná literatura:

ČERNÝ, M. a kol.: BIM příručka. 1. 1. Praha: Odborná rada pro BIM, 2013. 80 s. ISBN: 978-80-260-5297- 5. http://issuu.com/czbim/docs/bim-prirucka-2013-v1 MATĚJKA, Petr a Nataliya ANISIMOVA. Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Praha: FinEco, 2012. ISBN 978-80-86590-10-3. PTÁČEK, Roman a Pavel POUR. BIM projektování v ArchiCADu. Praha: Grada, 2012. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-247-4165-9. NOVÁK, M.: Tvorba výpočtového modelu v prostředí BIM: Creation of structural analysis model in the environment of BIM. V Praze: České vysoké učení technické, c2011. ISBN 978-80-01-04945-7. MATĚJKA, P., STRNAD, M., DUDÁŠ, D.: Vliv implementace BIM na rizika ve stavebním podniku. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-05378-2.

Doporučená literatura:

BuildingSMART alliance - National Institute of Building Sciences [online]. [cit. 2017-11-11]. Dostupné z: http://www.buildingsmartalliance.org REDDY, K. P.: BIM for building owners and developers: making a business case for using BIM on projects. Hoboken, N.J.: Wiley, c2011. KREJČÍ, L.: Controlling staveb s využitím informačního modelování budov: Application of building information modeling for construction projects controlling. V Praze: České vysoké učení technické, c2012. ISBN 978-80-01-05127-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test, kontrola přečtené odborné literatury, konverzační témata.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. BIM, GEOBIM, IoT, legislativa 2. BIM technologie, Cloudovské řešení, klasifikace 3. – 6. BIM software, REVIT 7. – 10. BIM software, ArchiCad 11. BIM a CAFM, software PitFM 12. - 14. Korekce modelů, transfer dat

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Absolvování cvičení, závěrečný test, odevzdání programů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní