222-0601/01 – BIM pro facility management (BIMFM)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAL0023 Ing. Michal Faltejsek, Ph.D.
MIC103 Ing. Viktor Mičan, Ph.D.
BER261 Ing. Eva Wernerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je osvojit si znalosti a aplikace teoretických východisek v oboru facility managementu s využitím BIM. Absolvent předmětu umí pasportizovat, strukturovat data, rozlišit relevantní data pro FM a datový model v návaznosti na LOMD, zná procesy a širší souvislosti vztahu mezi BIM, FM a životním cyklem staveb, umí plánovat a řídit provozně technické procesy týkající se efektivního FM z pohledu asset a property managementu, a zná podmínky, za kterých lze provozovat BIM model nad daty v CAFM.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je osvojit si znalosti a aplikace teoretických východisek v oboru facility managementu s využitím BIM. Absolvent předmětu umí pasportizovat, strukturovat data, rozlišit relevantní data pro FM a datový model v návaznosti na LOMD, zná procesy a širší souvislosti vztahu mezi BIM, FM a životním cyklem staveb, umí plánovat a řídit provozně technické procesy týkající se efektivního FM z pohledu asset a property managementu, a zná podmínky, kterých lze provozovat BIM model na daty v CAFM.

Povinná literatura:

WERNEROVÁ, Eva, František KUDA a Michal FALTEJSEK. Zavádění BIM u existujících staveb. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4238-7. KUDA, František, Eva WERNEROVÁ a Jindřich PATER. Stavební a technická údržba staveb, PS 10.6: Profesis [online]. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2017 [cit. 2018-11-14]. KUDA, František, Václav BERAN, Petr DLASK a Eva WERNEROVÁ. Management ekonomiky správy majetku. Průhonice: Professional Publishing, 2018. ISBN 978-80-88260-03-5. ČERNÝ, Martin. BIM příručka. Praha: Odborná rada pro BIM, 2013. ISBN 978-80-260-5296-8. ŠTRUP, Ondřej. Základy facility managementu. Praha: Professional Publishing, 2014. ISBN 978-80-7431-143-7. KUDA, František a Eva BERÁNKOVÁ. Facility management v technické správě a údržbě budov. Praha: Professional Publishing, 2012, 266 s. ISBN 978-80-7431-114-7.

Doporučená literatura:

Koncepce zavádění metody BIM v ČR schválena vládou. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR [online]. 2017, 26.9.2017 [cit. 2018-04-25]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/bim/koncepce-zavadeni-metody-bim-v-cr-schvalena-vladou--232136/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky FM a BIM v životním cyklu staveb. 2. Rámec facility managementu. 2. Základy informačního modelování pro potřeby FM. 3. Zásady provozu budov. 4. Nástroje facility managementu. 5. Dokumentace v životním cyklu staveb. 6. Životnost, opotřebení, údržba. 7. Plánování FM procesů. 8. SW podpora CAFM a BIM. 9. Užití BIM. 10. Vznik BIM modelu ve fázích ŽCS. 11. Úroveň podrobnosti BIM modelu pro potřeby FM. 12. Význam a struktura datového modelu. 13. Požadavky BIM modelu na vlastní provoz. 14. Ukázky užití BIM modelu ve FM.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Absolvování cvičení, závěrečný test, odevzdání programů a zvládnutí písemné zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring MŽC P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring MŽC K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring MŽC P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring MŽC K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring MŽC P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring MŽC K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring MŽC K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring MŽC P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring MŽC K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring MŽC P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní