222-0603/01 – Ceny a kalkulace ve výstavbě (CEN)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Eva Wernerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Eva Wernerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CES01 Ing. Jan Česelský, Ph.D., MBA
END014 Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
BLA231 Ing. Jana Tichá Blahutová
BER261 Ing. Eva Wernerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět podává základní informace o způsobech kalkulace cen ve stavebnictví a jejich použitelnosti při přípravách investiční výstavby, zejména nabídkovém řízení. Dovednosti absolventů předmětu: znalost stanovení ceny ve stavebnictví, znalost druhů cen a jejich použitelnost, aplikace kalkulačních postupů při stanovení cen, schopnost aplikace kalkulačních přístupů při nabídkovém řízení investiční výstavby.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá způsoby stavení cen ve výstavbovém projektu pomocí kalkulace a následném sestavení rozpočtů. Uvádí druhy kalkulačních postupů a základní pravidla pro kalkulace jednotlivých položek v kalkulačním vzorci. Definuje skladby cen z pohledu investora a zhotovitele stavby.

Povinná literatura:

TICHÁ, Alena. Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. ISBN 978-80-7204-587-7. Příručka rozpočtáře: rozpočtování a oceňování stavebních prací. Praha: ÚRS, 2009-. Cenová soustava ÚRS. ISBN 978-80-7369-791-4. HANNA, Nessim a H. Robert DODGE. Pricing: zásady a postupy tvorby cen. Praha: Management Press, 1997. ISBN 80-85943-34-4. ČÁPOVÁ, Dana a Jaroslava TOMÁNKOVÁ. Příprava a řízení staveb: sbírka příkladů. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03919-9. HAČKAJLOVÁ, Ludmila. Rozpočtování ve výstavbě. Praha: Oeconomica, 2005. ISBN 978-80-245-0921-1.

Doporučená literatura:

KASAN, J., FIBÍROVÁ, J. Ceny a cenová politika. Praha: Aleko, 1991. ISBN 80-85341-07-7. MACÍK, Karel. Jak kalkulovat podnikové náklady?. Ostrava: Montanex, 1994. Jak? (Montanex). ISBN 80-857-8016-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do kalkulací. 2. Terminologie a pojmy. 3. Třídění informací ve stavebnictví. 4. Ceny ve stavebnictví. 5. Kalkulační metody a techniky. 6. Kalkulace přímých nákladů. 7. Kalkulace nepřímých nákladů. 8. Náklady ve stavebnictví - propočet. 9. Náklady ve stavebnictví - rozpočet. 10. Náklady ve stavebnictví - celkové náklady výstavby. 11. Projektová dokumentace a stanovení ceny. 12. Veřejné zakázky a nabídková příprava. 13. Smluvní vztahy a fakturace. 14. Oceňování inženýrských a projektových prací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Závěrečný písemný test. Písemná i ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring MŽC P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring MŽC K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring MŽC P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring MŽC K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring MŽC P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring MŽC K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring MŽC K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring MŽC P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring MŽC K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring MŽC P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní