222-0609/01 – Diplomový projekt (DIPP)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. Eva Wernerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Eva Wernerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FER031 Ing. Martin Ferko, Ph.D.
KON09 doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
BER261 Ing. Eva Wernerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prokázat teoretické a praktické vědomosti a dovednosti, které student získal v průběhu studia a schopnost aplikace těchto vědomostí a dovedností při zpracování a řešení konkrétních úkolů studijního programu. V diplomové práci se snaží budoucí inženýr podat co nejlepší obraz o svých schopnostech, o úrovni svých znalostí a osvojení technického způsobu myšlení a vyjadřování, znalosti technické literatury, technických norem a jejich použití.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je prokázat teoretické a praktické vědomosti a dovednosti, které student získal v průběhu studia a schopnost aplikace těchto vědomostí a dovedností při zpracování a řešení konkrétních úkolů studijního programu. V diplomové práci se snaží budoucí inženýr podat co nejlepší obraz o svých schopnostech, o úrovni svých znalostí a osvojení technického způsobu myšlení a vyjadřování, znalosti technické literatury, technických norem a jejich použití.

Povinná literatura:

MAIER, K.: Územní plánování, ČVUT, Praha, 1997 NEUFERT, E.: Navrhování staveb, Consulinvest, Praha, 1995 MEDEK, F.: Technická infrastruktura měst a sídel, ČVUT, Praha, 2002 LALÍK, M.: Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu. V Praze: C.H. Beck, 2011. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-378-3. KYLAROVÁ, J.: Stavební zákon v praxi: elektronická příručka. Praha: Dashöfer, 2011-. ISSN 1804-7378.

Doporučená literatura:

PLOS, Š. a kol.: Praktická příručka „Plánování území a projektování staveb“, Verlag Dashofer, Praha, 2002 DUFEK, Zdeněk, Pavel KOUKAL, Petr FIALA, Rudolf VYHNÁLEK, Josef REMEŠ, Marek JEDLIČKA, Rostislav DROCHYTKA a Jiří BYDŽOVSKÝ. BIM pro veřejné zadavatele. Praha: Leges, 2018. Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-285-1. WERNEROVÁ, Eva, František KUDA a Michal FALTEJSEK. Zavádění BIM u existujících staveb. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4238-7. ČERNÝ, Martin. BIM příručka. Praha: Odborná rada pro BIM, 2013. ISBN 978-80-260-5296-8. KUDA, František, Václav BERAN, Petr DLASK a Eva WERNEROVÁ. Management ekonomiky správy majetku. Průhonice: Professional Publishing, 2018. ISBN 978-80-88260-03-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola přečtené odborné literatury, konverzační témata. Prezentace projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

V projektu má student prokázat, že je schopen samostatně zpracovat zadané téma z oblasti organizace výstavby, ovládá technický způsob vyjadřování a umí pracovat s odbornou literaturou a technickými normami. Výstupy z tohoto předmětu budou 3D grafický model, datový model, BIM model a koncept BEP.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Odevzdání závěrečné práce v souladu se zadáním práce a v souladu s platnými předpisy Fakulty stavební, VŠB-TUO a interním předpisem Katedry městského inženýrství.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.