222-0611/01 – Informační systémy (INFS)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAL0023 Ing. Michal Faltejsek, Ph.D.
KOZ75 prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.
KUT084 Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed.IGIP
BER261 Ing. Eva Wernerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zaměřuje na problematiku informačních systémů v oblasti konceptu BIM napříč celým životním cyklem staveb. Tedy od myšlenky, přes projekt a realizaci až, a to především, do fáze provozu a užívání staveb – facility managementu. Hlavní zaměření předmětu je na využitelnost dat v těchto systémech, vzájemná provázanost a spolupráce mezi různými systémy. Dále také význam aktualizací a práce s aktuálními daty a postupné plnění databáze relevantními daty pro nejnákladnější fázi životního cyklu staveb facility management.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zaměřuje na problematiku informačních systémů v oblasti konceptu BIM napříč celým životním cyklem staveb. Tedy od myšlenky, přes projekt a realizaci až, a to především, do fáze provozu a užívání staveb – facility managementu. Hlavní zaměření předmětu je na využitelnost dat v těchto systémech, vzájemná provázanost a spolupráce mezi různými systémy. Dále také význam aktualizací a práce s aktuálními daty a postupné plnění databáze relevantními daty pro nejnákladnější fázi životního cyklu staveb facility management.

Povinná literatura:

SACKS, Rafael, Charles EASTMAN, Ghang LEE a Paul TEICHOLZ. BIM Handbook. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2018. ISBN 9781119287568. WERNEROVÁ, Eva, František KUDA a Michal FALTEJSEK. Zavádění BIM u existujících staveb. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4238-7. ISO 41000 – „Facility management“ ŠTRUP, Ondřej. Základy Facility managementu. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2014. ISBN 978-80-7431-143-7. ČERNÝ, Martin a kolektiv, BIM příručka, 1. vydání, Praha, 2013, ISBN 978-80-260-5297-5.

Doporučená literatura:

ČSN EN 15221-1 až 7. Facility management KUDA, František a Petra SVOBODOVÁ. Základy správy majetku. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2821-3. VYSKOČIL, Vlastimil K., KUDA, František a kol. Management podpůrných procesů Facility management, 2. vydání, Příbram, 2011, ISBN 978-80-7431-046-1, s. 492.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do informačních systémů 2. Základy práce v informačních systémech zaměřených na BIM 3. Práce v informačním systému nativního formátu BIM (Autodesk, Graphisoft aj.) 4. – 5. CAFM systémy pro podporu facility managementu v BIM 6. Podpůrné informační systémy pro jednotlivé BIM profese 7. Propojení grafických a negrafických dat mezi BIM softwary 8. Mezinárodní standard – výměnný formát IFC 9. Práce s daty v informačních systémech 10. Migrace dat – export, import – mezi BIM softwary 11. Tisk informačních sestav a výstupů pro praktické použití 12. Grafické výstupy z informačních systémů 13. Další využitelnost dat z informačních systémů 14. Shrnutí problematiky

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Absolvování cvičení, závěrečný test, odevzdání programů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní