222-0934/02 – Informační systémy (FAST)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit s metodami a postupy používanými při tvorbě informačních systémů, získat schopnosti kriticky posoudit připravované projekty a samostatně také takový projekt navrhnout.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Informace, informatika. Informační systém (IS), problémy IS. Druhy IS. Strategické plánování IS - strategie a kritéria. Vývojové modely IS, formulování požadavků. Navrhnutí architektury informačního systému. Klasické přístupy k výstavbě IS. Objektově orientovaný přístup k výstavbě IS (OO analýza a návrh). Strukturovaná analýza a strukturované navrhování. Databázový systém (DBS). SŘBD a jeho funkce. Konceptuální schéma. ERA diagram. UML diagramy. Relační datový model, relační DBS a jeho podmínky. Funkční závislosti. Dotazování nad relační DB. Relační algebra. Funkční analýza. Zavádění IS a jejich ekonomika. Provoz a údržba IS. Ochrana IS. Technologie CASE.

Povinná literatura:

Vrana I., Richta K.: Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů. Grada 2005. Dohnal, Pour: Architektury moderních informačních systémů. EcoPress 1997 Molnár: Moderní metody řízení informačních systémů. Grada 1992. Pokorný J., Halaška I.: Databázové systémy. ČVUT Praha 2004. Pokorný J.: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech. Academia, 1992.

Doporučená literatura:

Šarmanová: Teorie zpracování dat, VŠB Ostrava, 1997.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

"Namátkové ústní dotazy (prověřování znalostí) a písemné práce – testy "

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Informační technologie. Informace, informatika. 2. Informační systém (IS), problémy IS. Druhy IS. 3. Strategické plánování IS - strategie a kritéria. 4. Vývojové modely IS, formulování požadavků. 5. Navrhnutí architektury informačního systému. 7. Klasické přístupy k výstavbě IS. 8. Objektově orientovaný přístup k výstavbě IS (OO analýza a návrh) 9. Databázový systém (DBS). SŘBD a jeho funkce. 10. Konceptuální schéma. ERA diagram. UML diagramy. 11. Relační datový model, relační DBS a jeho podmínky. 12. Dotazování nad relační DB. Relační algebra. 13. Funkční analýza. Diagram toku dat. 14. Zavádění IS a jejich ekonomika. Provoz a údržba IS. Ochrana IS. 15. Technologie CASE.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.