222-0937/02 – Efektivnost investic a jejich financování (efin)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity10
Garant předmětuIng. Vladimír Koudela, CSc.Garant verze předmětuIng. Vladimír Koudela, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOU36 Ing. Vladimír Koudela, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Základní seznámení s hledisky efektivnosti podnikatelských a veřejných investic, s metodami jejich hodnocení podle nákladů, zisku a výnosů a s výpočtovými nástroji pro jednotlivé metody hodnocení

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Zahrne efektivnost investic v průmyslu, dopravě, službách a technické struktuře. Pojedná o efektivnosti ekonomické a společenské. Speciálně se zaměří na pronajímatelné provozy. Obsáhne jednotlivé systémy financování a jejich vzájemnou kombinaci.

Povinná literatura:

Valach J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, VŠE Praha, 1994 (novější vydání) Fotr J.,:Souček, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, Grada, Praha 2005 KoudelaV., Schejbalová B. : Ekonomická efektivnost investic, VŠB – TU Ostrava, 2000

Doporučená literatura:

Malý I., Mališová I.: Hodnocení veřejných projektů, MU Brno 1997 Strecková Yvonna, Malý Ivan a kol. Veřejná ekonomie pro školu i praxi, Computer Press, Praha 1998

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

"Namátkové ústní dotazy (prověřování znalostí) a písemné práce – testy "

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

"Úvodní přednáška (investování, investování ve stavebnictví, strategie a investování), Terminologie investování ve výstavbě, Právní normy v souvislosti s investováním ve výstavbě, Klasifikace investičních projektů v souvislostí s regeneracemi brownfields, Základní subjekty a partneři v investičním procesu ve výstavbě (oprávnění k výkonu činností, Celkový model investičního cyklu (základní schéma, specifika přípravných fází, kontrolní vstupy státní správy, rozhodovací vstupy investora), Předinvestiční fáze investičního cyklu I (časové parametry, účastníci, procesy), Předinvestiční fáze investičního cyklu II (dokumentace fáze,metoda logického rámce, swot analýza), Investiční příprava a pozemek (územní řízení, průzkumové práce), Investiční fáze I (etapa zadávání realizace, dodavatelské modely), Výběrové řízení v investičním procesu ve výstavbě, Investiční fáze II (realizační příprava a realizace - časové parametry, účastníci, procesy, dozory), Provozní fáze + Likvidační fáze (časové parametry, účastníci, procesy), Základy ekonomických aspektů investování ve výstavbě, finanční aspekty investičního cyklu,celková rekapitulace. "

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.