222-0938/01 – Navrhování staveb pro zásobování vodou a odkanalizování (DVK)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Petr Šrytr, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SRY02 doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 10+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Jde o předmět pro studium v doktorských studijních programech podle Studijního a zkušebního řádu VŠB - TU Ostrava z roku 2007. Proto není obsažen v plánu přednášek a cvičení studijních plánů bakalářského ani magisterského studia.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět se zabývá komplexním řešením a kapacitními výpočty staveb pro zásobování vodou a odkanalizování a stanovováním jejich dimenzí, jakož i zásadami návrhu, provozu a spolehlivosti těchto sítí.

Povinná literatura:

Hasík O.: Stavby vodovodů a kanalizací. VŠB-TU Ostrava 2007. Hasík O., Dostálová J.: Vodní stavitelství. VŠB-TU Ostrava 2002. Šrytr P. a kolektiv: Městské inženýrství, 1. díl. Academia Praha 1999. Hlavínek P a kol.: Příručka stokování a čištění odpadních vod. NOEL 2000, Brno 2001. Kriš J. a kol.: Vodárenství 1. Zásobovanie vodou. STU v Bratislave, 2006.

Doporučená literatura:

Herle J.: Vodovodní a kanalizační tabulky. SNTL Praha 1983.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace Zkouška v rámci doktorského studia

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět není součástí přednášek. Požadují se znalosti o hydrologii, o hydraulice, o vodovodech a kanalizacích včetně čištění odpadních vod, a to na úrovni vyšší a podrobnější než je v obsahu výuky pro bakalářský a magisterský stupeň předmětů stavby pro zásobování vodou a odkanalizování, technické infrastruktury a inženýrských sítí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.