222-0938/01 – Constructions for Water Supply and Sewerage Systems (DVK)

Gurantor departmentDepartment of Urban EngineeringCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Petr Šrytr, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SRY02 doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 10+0
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

It is a subject for study in doctoral programs in the Study and Examination Regulations of the VŠB - TU Ostrava in 2007. Therefore it is not included in the plan of lectures and exercises curricula of bachelor or master degree.

Teaching methods

Lectures

Summary

Předmět se zabývá komplexním řešením a kapacitními výpočty staveb pro zásobování vodou a odkanalizování a stanovováním jejich dimenzí, jakož i zásadami návrhu, provozu a spolehlivosti těchto sítí.

Compulsory literature:

"Kniht, M., Thomson, N.: Underground Infrastructure Research, A.A.Balkema Publishers, 2001 GRAHAM, Stephen and MARVIN, Simon: Splintering Urbanism: networked Infrastructures, technological mobilities and the urban condition, London: Routledge, 2001 "

Recommended literature:

"Recknagel – Sprenger: Taschenbuch der Heizungs u. Klimatechnik, Mnichov, 1995 "

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Konzultace Zkouška v rámci doktorského studia

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět není součástí přednášek. Požadují se znalosti o hydrologii, o hydraulice, o vodovodech a kanalizacích včetně čištění odpadních vod, a to na úrovni vyšší a podrobnější než je v obsahu výuky pro bakalářský a magisterský stupeň předmětů stavby pro zásobování vodou a odkanalizování, technické infrastruktury a inženýrských sítí.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.