222-0938/02 – Navrhování staveb pro zásobování vodou a odkanalizování (DVK)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Petr Šrytr, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SRY02 doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Jde o předmět pro studium v doktorských studijních programech podle Studijního a zkušebního řádu VŠB - TU Ostrava z roku 2007. Proto není obsažen v plánu přednášek a cvičení studijních plánů bakalářského ani magisterského studia.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět se zabývá komplexním řešením a kapacitními výpočty staveb pro zásobování vodou a odkanalizování a stanovováním jejich dimenzí, jakož i zásadami návrhu, provozu a spolehlivosti těchto sítí.

Povinná literatura:

Hasík O.: Stavby vodovodů a kanalizací. VŠB-TU Ostrava 2007. Hasík O., Dostálová J.: Vodní stavitelství. VŠB-TU Ostrava 2002. Šrytr P. a kolektiv: Městské inženýrství, 1. díl. Academia Praha 1999. Hlavínek P a kol.: Příručka stokování a čištění odpadních vod. NOEL 2000, Brno 2001. Kriš J. a kol.: Vodárenství 1. Zásobovanie vodou. STU v Bratislave, 2006.

Doporučená literatura:

Herle J.: Vodovodní a kanalizační tabulky. SNTL Praha 1983.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace Zkouška v rámci doktorského studia

E-learning

Další požadavky na studenta

"Namátkové ústní dotazy (prověřování znalostí) a písemné práce – testy "

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět není součástí přednášek. Požadují se znalosti o hydrologii, o hydraulice, o vodovodech a kanalizacích včetně čištění odpadních vod, a to na úrovni vyšší a podrobnější než je v obsahu výuky pro bakalářský a magisterský stupeň předmětů stavby pro zásobování vodou a odkanalizování, technické infrastruktury a inženýrských sítí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.