222-0941/02 – Regenerace a budoucí využití opuštěných průmyslových ploch (RegVPP)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DIR40 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
KOU36 Ing. Vladimír Koudela, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět Regenerace průmyslových ploch představuje problematiku, obsahující variantní metody a procesy regenerace a údržby průmyslové krajiny. S určitým zjednodušením lze říci, že vychází z dosavadních zkušeností při obnově krajiny postižené průmyslovou (obecně antropogenní) činností s negativními účinky na krajinu jak na území ČR, tak i v řadě dalších „průmyslem dotčených“ oblastí vyspělých států Evropské unie a USA, z výsledků výzkumu o dynamických projevech v litosféře, ze znalostí o cyklických projevech a charakteru migrace chemických prvků u organických i anorganických komponent přírodní či antropogenní povahy a v neposlední řadě navazuje na stále více poznávanou a následně i přiznávanou nutnost bezproblémové koexistence člověka s přírodou, vyúsťující ve filosofii udržitelného rozvoje. Ve výukovém procesu je proto položen důraz na systémové pojetí tvorby a údržby krajiny, na nutnost respektování přírodních zákonů, procesů a ekologických zásad a stejně tak i na respektování kulturního dědictví, dynamického pojetí vývoje krajiny, její funkčnosti a stability ekosystémů.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Povinná literatura:

3.Martinec, P. et al. Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí. Ostrava : Nakladatelství Anagram pro Ústav geoniky AVČR, 2006. ISBN 80-7342-098-8 4.Schejbal, C. Nauka o Zemi. 1. vyd. Přerov : Vysoká škola logistiky o.p.s., 2008. ISBN 978-80-87179-02- 5.Zamarský, V. Earth Science. Ostrava : VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, 2005. ISBN 80-248-0797-1. 6.Culek, M., et al., 1996: Biogeografické členění České republiky. Ministerstvo životního prostředí. Praha. ISBN 80-85368-80-3 7.Culek, M., et al., 2005: Biogeografické členění České republiky. II.díl. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Praha. ISBN 80-86064-82-4 8.Český úřad zeměměřičský a katastrální, 1996: Vyšší geomorfologické jednotky České republiky. ISBN 80-901212-7-6 9.Demek, J., 1988: Obecná geomorfologie. Academia, Praha. 10.Forman, R.T.T., Godron, M., 1993: Krajinná ekologie. Academia, Praha. 1.vyd. ISBN 80-200-0464-5 11.Míchal, I., 1994: Ekologická stabilita. Veronica a Ministerstvo životního prostředí, Praha. 2.vyd. ISBN 80-85368-22-6 12.Devinny, J.S., Everett, L. G., Lu James, C.S., Stollar, R.L., 1990: Subsurface Migration of Hazardous Wastes. Van Norstrand Reinhold, ISBN 0-442-21868-0

Doporučená literatura:

13.Fetter, C.W., 1999: Contaminant Hydrogeology, 2nd Edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. ISBN 0-13-751215-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Powerpointové prezentace k řešené problematice.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět představuje soubor informací o problematice Brownfields. Jde o jejich popis, klasifikaci, přehled metod regenerace, včetně otázek vlastnických, finančních, organizačních a institucionálních.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.