222-0947/02 – Environmentální problémy regionů ČR (FAST)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMO20 prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět systematicky mapuje environmentální problémy jednotlivých regionů České republiky. Obsah upřednostňuje regiony s výrazně poškozeným životních prostředím a regiony strukturálně postižené. Výsledky jsou systematizovány do obecného hodnocení environmentální situace našich regionů.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Povinná literatura:

"1. Archer, A.A. (edit) Man´s Dependence on the Earth. Stuttgart : Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung,1987 2. Conte, D.J., Thompson, D.J., Mores, L.L. Earth Science: An Integrated Perspective. Dubuque, IA : WCB Publisher, 1997 3. Martinec, P. et al. Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí. Ostrava : Nakladatelství Anagram pro Ústav geoniky AVČR, 2006. ISBN 80-7342-098-8 4. Schejbal, C. Nauka o Zemi. 1. vyd. Přerov : Vysoká škola logistiky o.p.s., 2008. ISBN 978-80-87179-02-4 5. Zamarský, V. Earth Science. Ostrava : VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, 2005. ISBN 80-248-0797-1. 6. Culek, M., et al., 1996: Biogeografické členění České republiky. Ministerstvo životního prostředí. Praha. ISBN 80-85368-80-3 7. Culek, M., et al., 2005: Biogeografické členění České republiky. II.díl. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Praha. ISBN 80-86064-82-4 8. Český úřad zeměměřičský a katastrální, 1996: Vyšší geomorfologické jednotky České republiky. ISBN 80-901212-7-6 9. Demek, J., 1988: Obecná geomorfologie. Academia, Praha. 10. Forman, R.T.T., Godron, M., 1993: Krajinná ekologie. Academia, Praha. 1.vyd. ISBN 80-200-0464-5 11. Míchal, I., 1994: Ekologická stabilita. Veronica a Ministerstvo životního prostředí, Praha. 2.vyd. ISBN 80-85368-22-6 12. Devinny, J.S., Everett, L. G., Lu James, C.S., Stollar, R.L., 1990: Subsurface Migration of Hazardous Wastes. Van Norstrand Reinhold, ISBN 0-442-21868-0 13. Fetter, C.W., 1999: Contaminant Hydrogeology, 2nd Edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. ISBN 0-13-751215-5 14. Freeze R.A., Cherry, J.A., 1979: GroundwaterPrentice-Hill. Englewood Cliffs, NJ 15. Kubal, M., Burkhard, T., Březina M.., 2002. Dekontaminační technologie. WWW skripta VŠCHT Praha. http://www.vscht.cz/uchop/CDmartin/index.html "

Doporučená literatura:

16. Matějů, V., (Ed.), 2006: Kompendium sanačních technologií. Vydal EKOMONITOR s.r.o., CHrudim. ISBN:80-86832-15-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

"Namátkové ústní dotazy (prověřování znalostí) a písemné práce – testy "

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět systematicky mapuje environmentální problémy jednotlivých regionů České republiky. Obsah upřednostňuje regiony s výrazně poškozeným životních prostředím a regiony strukturálně postižené. Výsledky jsou systematizovány do obecného hodnocení environmentální situace našich regionů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.