222-0948/02 – Regionální a hospodářská politika EU (FAST)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NAV20 Ing. Boris Navrátil, CSc.
SKO50 prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je představit rozvojové tendence hospodářské politiky EU se zvláštním zřetelem na strukturální a regionální politiku v kontextu evropské integrace. První část předmětu je zaměřena zejména na cíle, principy a nástroje politik EU v současném období s důrazem na konkurenceschopnost a podporu inovací. Ve druhé části se vysvětlují principy regionální politiky a jejich nástrojů - strukturálních fondu EU a jejich aplikace podle cílů regionální politiky v zemích EU. Pozornost je věnována programům strukturální pomoci v ČR a jejich využití na sektorové i regionální úrovni.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cílem předmětu je představit rozvojové tendence hospodářské politiky EU se zvláštním zřetelem na strukturální a regionální politiku v kontextu evropské integrace. První část předmětu je zaměřena zejména na cíle, principy a nástroje politik EU v současném období s důrazem na konkurenceschopnost a podporu inovací. Ve druhé části se vysvětlují principy regionální politiky a jejich nástrojů - strukturálních fondu EU a jejich aplikace podle cílů regionální politiky v zemích EU. Pozornost je věnována programům strukturální pomoci v ČR a jejich využití na sektorové i regionální úrovni.

Povinná literatura:

FIALA, P. a PITROVÁ, M. Evropská unie. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2003. ISBN 80-7325-015-2. SKOKAN, K. Evropská regionální politika v kontextu vstupu České republiky do Evropské unie. Ostrava: Repronis, 2003. 114 s. ISBN 80-7329-023-5.

Doporučená literatura:

SKOKAN, K. Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. Ostrava: Repronis, 2004. ISBN 80-7329-059-6. ZLÝ, B. Základy teorie integračních procesů. Ostrava: VŠB – TU, 2004. ISBN 80- 248-0657-6. ZLÝ, B. Teorie mezinárodní ekonomické integrace. Karviná: Slezská univerzita v Opavě – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2006. ISBN 80-7248-376-5. LEONARDI, R. Cohesion Policy in the European Union: The Building Europe. Palgrave Macmillan, 2005. 232 p. ISBN 1403949557. PELKMANS, J. European Integration: Methods and Economic Analysis. Harlow: Prentice Hall, 2001. ISBN-10: 0273694499. European Commission: A new partnership for cohesion. Third report on economic and social cohesion. Luxembourg: European Communities, 2004. European Commission: Growths and jobs (Lisbon strategy) http://ec.europa.eu/growthandjobs/key/index_en.htm Regional Policy Inforegio http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

"Namátkové ústní dotazy (prověřování znalostí) a písemné práce – testy "

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Evropská integrace. Krátký historický přehled a hlavní tendence v 21. století. 2. Instituce a politiky EU. 3. Lisabonské strategie rozvoje a její obnova po roce 2005 – orientace na růst a zaměstnanost. 4. Konkurenceschopnost EU a nástroje jejího růstu. Význam inovací, vědy a výzkumu pro konkurenceschopnost. 5. Strukturální a regionální politika EU a hospodářská, sociální a územní soudržnost. 6. Využití strukturálních fondů EU v období 2004-2006 a programy rozvoje v ČR. 7. Strukturální fondy v období 2007-2013 – principy a cíle strukturální politiky a její význam pro rozvoj regionů- 8. Využití strukturálních fondů EU v rozvoji České republiky 2007-2013.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.