222-0949/03 – Investice a investiční procesy (FAST)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUT10 prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Mimo terminologii předmět obsáhne přehlednou klasifikaci investic a souhrnné informace o investičním procesu a jeho fázích (vývojové, přípravné, projektové, realizační, exploatační a asanační). Pojedná o partnerech, dokumentaci, vstupech státní správy, časových a finančních parametrech investičního procesu. Obsáhne rovněž informace o základních institutech stavebního řádu.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Mimo terminologii předmět obsáhne přehlednou klasifikaci investic a souhrnné informace o investičním procesu a jeho fázích (vývojové, přípravné, projektové, realizační, exploatační a asanační). Pojedná o partnerech, dokumentaci, vstupech státní správy, časových a finančních parametrech investičního procesu. Obsáhne rovněž informace o základních institutech stavebního řádu.

Povinná literatura:

"Kuta Vítězslav: Investiční procesy a jeho technicko organizační aspekty, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava 1988 Texty České komory autorizovaných inženýrů a techniků z let 2001 –2010 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a navazující vyhlášky "

Doporučená literatura:

"Kuta Vítězslav: Investiční procesy a jeho technicko organizační aspekty, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava 1988 Texty České komory autorizovaných inženýrů a techniků z let 2001 –2010 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a navazující vyhlášky "

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Namátkové ústní dotazy (prověřování znalostí) a písemné práce – testy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

"1. Úvodní přednáška, terminologie, klasifikace investic 2. Celkový model investičního cyklu 3. Specifika přípravných fází investičního cyklu 4. Partneři v investičním procesu 5. Dokumentace jednotlivých fází investičního cyklu 6. Přehled průzkumových a rozborových prací 7. Časové parametry investičního cyklu 8. Technologie projektování 9. Finanční parametry investičního cyklu 10. Kontrolní vstupy státní správy v investičním cyklu 11. Rozhodovací vstupy investora v investičním cyklu 12. Plánovací proces v oblasti investic 13. Výběrové řízení 14. Samosprávné orgány v roli investora 15. Přehled legislativy související s investičním procesem "

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.