222-0958/02 – Typologie staveb pro průmysl (FAST)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity10
Garant předmětuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLI07 doc. Ing. Ivo Klimeš
KUT10 prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.
ZDA68 Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Typologie pojedná o celé škále průmyslových staveb a to v členění dle odvětví. Bude zohledněn dosavadní i očekávaný vývoj. Předmět se zaměří i na problematiku pronajímatelných výrobních objektů a areálů.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Typologie pojedná o celé škále průmyslových staveb a to v členění dle odvětví. Bude zohledněn dosavadní i očekávaný vývoj. Předmět se zaměří i na problematiku pronajímatelných výrobních objektů a areálů.

Povinná literatura:

ZDAŘILOVÁ, R. Bezbariérové užívání staveb – metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Praha: Informační centrum ČKAIT, 2011. 1.vydání. 196 s., ISBN 978-80-87438-17-6.

Doporučená literatura:

"DUDR, V., LNĚNIČKA, P.: Navrhování staveb pro samostatný a bezpečný Pohyb nevidomých a slabozrakých osob, ČKAIT 2002 ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot – základní ustanovení ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot "

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

"Namátkové ústní dotazy (prověřování znalostí) a písemné práce – testy "

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

"Rámcový program: 1. Dráhy železniční - výpravní budovy - zpevněné plochy - nástupiště 2. Dráhy speciální - metro - lanovky 3. Veřejná doprava a terminály - terminály autobusů - zastávky autobusů a trolejbusů - zastávky tramvaje 4. Letecká doprava - odbavovací haly 5. Informatika v dopravních stavbách - podmínky informačního a orientačního systému 6. Právní a normové prostředí dopravních staveb - zákony, prováděcí předpisy - české technické normy - materiálové řešení, vládní nařízení"

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.