222-0968/02 – Dopravní urbanismus (FAST)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Bystrik Bezák, PhD.Garant verze předmětuprof. Ing. Bystrik Bezák, PhD.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEZ01 prof. Ing. Bystrik Bezák, PhD.
KRA11 doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na teorii zákonitostí mezi dopravou a územím a vazeb urbanizmu na rozvoj území z hlediska dopravy. V základech definuje vazby mezi funkcemi dopravy a územím, dále jejich průmět v jednotlivých sídelních strukturách z pohledu dopravních a urbárních charakteristik. Pojednává též o plánovacích zásadách a postupech při systémových řešení dopravních nároků při tvorbě dopravního prostoru v městském prostředí. Současně pojednává o vývojových tendencí udržitelnosti dopravy a kvality života v sídle, zejména zklidňováním dopravy a dalšími potřebními opatřeními eliminující negativní účinky.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Povinná literatura:

Přednášky a výukové materiály dodané lektorem.

Doporučená literatura:

Přednášky a výukové materiály dodané lektorem.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Namátkové ústní dotazy (prověřování znalostí) a písemné práce – testy

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do urbanismu, terminologie oboru. 2. Podmínky vzniku a rozvoje sídel (měst). 3. Funkční členění sídla (města), Athénská charta. 4. Prostorové členění sídla (města), typy uliční osnovy. 5. Doprava v zastavěném území sídel, doprava a životní prostředí. 6. Automobilová doprava. 7. Členění silniční sítě. 8. Pěší doprava. 9. Cyklistická doprava. 10. Doprava v centrech sídel (měst). 11. Hromadná doprava osob – obecně, kolejová, nekolejová. 12. Železnice ve městě. 13. Vodní a letecká doprava. 14. Doprava a uliční prostor v tradičním městě. 15. Dtto v moderním urbanismu ovlivněném Athénskou chartou.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.