222-0971/01 – Management životního cyklu staveb (MŽCS)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 10+0
kombinovaná Zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je prohloubení znalostí o managementu ve výstavbě v rámci výstavbových projektů, životním cyklu stavby, legislativním rámci výstavby, dodavatelské systémy a smluvní vztahy. Metody řízení projektů v investičním procesu. Je zdůrazněn ekonomický aspekt managementu ve stavebnictví a použití ekonomických a rozhodovacích teorií a nástrojů k řešení rozhodovacích problémů.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Je zdůrazněn technický aspekt managementu životního cyklu staveb s použitím ekonomických a rozhodovacích teorií a nástrojů k řešení rozhodovacích problémů. Poskytne orientaci v nových přístupech technického využívání FM podpůrných činností z pohledu návodu na užívání stavby, správy bytových objektů, životního cyklu objektů a následné využívání vnějších profesionálních služeb při výkonu správy nemovitého majetku v oblasti provozní, běžné údržby, oblasti stavebně správní, energeticko inspekční. Role objektového facility manažera z pohledu poskytování komplexní správy vč. vytvoření tzv. přístupného prostředí, provozu, oprav a údržby budov, vytápění včetně odpovídajícího software na cestě k vytvoření řídícího FICM apod. Pojetí aktiv a technických předpokladů pro správu nemovitostí ať v produkční sféře průmyslové a zemědělské, bytových objektech, veřejné správě, zdravotnictví, kultuře a školství včetně neziskových organizací. Význam Facility managementu v kontextu nákladů životního cyklu staveb, užitků a zachování dlouhodobého, udržitelného rozvoje v investicích.

Povinná literatura:

Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace staveb. CERM, s.r.o. Brno 2003 Hačkajlová, L. a kol.: Stavební ekonomika a management, Sobotáles 2006. Jelen, V.: Ekonomika stavebního díla 40, Příprava a řízení staveb , ČVUT 2006 Tománková, J. a kol. Příprava a řízení staveb, ČVUT 2008 Prostějovská, Z. a kol. Management výstavbových projektů, ČVUT 2008 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Doporučená literatura:

Hájek, V. a kol.: Řízení stavební firmy. Technická knižnice AI, ČSSI, Praha 1999 Novák, J.: Certifikace systému jakosti ve stavebních firmách. ČKAIT Praha 2000 Vozáb, J.: Bezpečnost práce při výstavbě. ČKAIT Praha 1999 Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace staveb. CERM, s.r.o. Brno 2003

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

individuílní konzultace, předmět zakončen ústní zkouškou

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Management ve výstavbě v rámci výstavbových projektů, životního cyklu stavby, legislativní rámec výstavby, dodavatelské systémy a smluvní vztahy. Řízení projektů v investičním procesu. Je zdůrazněn ekonomický aspekt managementu ve stavebnictví a použití ekonomických a rozhodovacích teorií a nástrojů k řešení rozhodovacích problémů.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.