222-0974/02 – Technicko-ekonomické modelování a rozhodovací procesy (TEM)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FER031 Ing. Martin Ferko, Ph.D.
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět poskytne souhrnné znalosti o principech technicko-ekonomického modelování a rozhodovacího procesu, pojímaného jako neoddělitelnou součást manažerského rozhodování s aspektem na druhy řešení rozhodovacích problémů s ohledem na výběr kritérií, tvorbu variant a stanovení důsledků rozhodovacích procesů. Důraz je kladen na analýzu vzájemných souvislostí cílů činnosti, disponibilních prostředků a variant jejich užití se zřetelem k respektování kritérií efektivnosti alokace zdrojů a faktoru času. Obsahové zaměření: Předmět je zaměřen na rozhodovací procesy zahrnující metodiku řešení a rozhodování všech základních technických, technickoekonomických a technicko-ekologických problémů spojených se zajištěním rozvoje měst a obcí. Dále se zabývá modelováním a řízením procesů v území s ohledem na efektivnost veřejné infrastruktury a minimalizaci vlivů na životní prostředí. Současně pojednává o vývojových tendencích udržitelnosti veřejné infrastruktury a kvality života v sídlech. Předmět využívá SW vybavení PREV – Project Evaluation, které vyhodnocuje stromově dekomponované a ohodnocené projekty s vlivem rizika. Základní témata: Identifikace, analýza a formulace rozhodovacích problémů,Analýza časových řad a konjunkturní analýz,Lineární a nelineární modely,Prognostické metody a jejich klasifikace,Metody analýzy rozhodovacích problémů, Metody vícekriteriálního hodnocení a hodnotové inženýrství,Modelování a prognózování geografickými informačními systémy,Rozhodovací stromy jako nástroj optimalizace více etapových rozhodovacích procesů za rizika, Softwarová podpora rozhodovacích stromů, Nástroje stanovení dopadů rizikových variant, Nástroje stanovení dopadů rizikových variant, Analýza potenciálních problémů a příležitostí podle metodiky Kepner-Tregoe,Simulace metodou Monte Carlo –PREV FSv ČVUT.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

Veber, J. a kol., MANAGEMENT. Základy - moderní manažerské přístupy - výkonnost a prosperita. ISBN 978-80-7261-200-0 Sheldrake, J. Management theory-, ISBN 978-1861529633 Beran,V, a kolektiv.: Dynamický harmonogram, elektronické rozvrhování technicko-ekonomických procesu v řízení malých a středních podniků. Academia Praha, 2002. Dlask, P.: Modelování při řízení, Wolters Kluver ČR, 2011. Heijman, W.: 'Risk as an externality in quantitative and marginal approaches'. In: Regional Externalities. 1st ed. Germany: Springer Berlin Heidelberg (2007), pp. 255-286.

Doporučená literatura:

Vyskočil, K., V. a kol.: Management podpůrných procesů- facility management, Professional Publishing, 2010. Fotr,J., Švecová, L. a kol.: Manažerské rozhodování – Postupy, metody a nástroje, Praha: Ekopress, s.r.o., 2010. Synek,M. a kol.: Manažerská ekonomika, Praha: Grada, 2003. Synek,M. a kol.: Podniková ekonomika, Praha: C.H.Beck, 1999. Beran, V., Dlask, P.: Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí. Academia Praha 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování zadaného tématu, jeho prezentace písemnou a ústní formou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Identifikace, analýza a formulace rozhodovacích problémů,Analýza časových řad a konjunkturní analýz,Lineární a nelineární modely,Prognostické metody a jejich klasifikace,Metody analýzy rozhodovacích problémů, Metody vícekriteriálního hodnocení a hodnotové inženýrství,Modelování a prognózování geografickými informačními systémy,Rozhodovací stromy jako nástroj optimalizace více etapových rozhodovacích procesů za rizika, Softwarová podpora rozhodovacích stromů, Nástroje stanovení dopadů rizikových variant, Nástroje stanovení dopadů rizikových variant, Analýza potenciálních problémů a příležitostí podle metodiky Kepner-Tregoe,Simulace metodou Monte Carlo –PREV FSv ČVUT.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.