222-0976/02 – Management životního cyklu staveb (MZC)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zdůraznění ekonomických aspektů managementu ve stavebnictví a použití ekonomických a rozhodovacích teorií a nástrojů při řešení rozhodovacích procesů. Student s využitím pokročilých metod získá přehled o moderním řešení problémů v oblasti managementu životního cyklu staveb u nás i v zahraničí. Obsahové zaměření: Je zdůrazněn technický aspekt managementu životního cyklu staveb s použitím ekonomických a rozhodovacích teorií a nástrojů k řešení rozhodovacích problémů. Poskytne orientaci v nových přístupech technického využívání FM podpůrných činností z pohledu návodu na užívání stavby, správy bytových objektů, životního cyklu objektů a následné využívání vnějších profesionálních služeb při výkonu správy nemovitého majetku v oblasti provozní, běžné údržby, oblasti stavebně správní, energeticko inspekční. Základní témata: Management životního cyklu, řídící a řízené procesy, projektové řízení a uplatnění FM, Dokumentace a pasportizace staveb v životním cyklu stavby, provozní dokumentace staveb, Správní řízení při přípravě, provádění a užívání staveb, související platná legislativa, Životnost a opotřebení staveb a konstrukcí, Zásady provozu staveb a hodnocení kvality staveb, LCA,Údržba, opravy a obnova při užívání stavby, LCC, Využití informačního systému katastru nemovitostí při správě majetku, Uplatnění energetického managementu při správě majetku, Inovativní nástroje k prodloužení užitku staveb, Rozhodovací procesy.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

Tománková, J. a kol. Management staveb, FinEco ČVUT, 2013 Měšťanová, D. a kol: Příprava a provoz staveb. Informatorium, Praha 2012 Synek,M. a kol.: Manažerská ekonomika. Praha: Grada 2003 Somorová, V. a kol.: Optimalizácia nákladov spravovania stavebných objektov metódou FM Bratislava 2007, ISBN 978-80-227-2782-2, Kuda, F., Beránková E., a kol.: Facility management v technické správě a údržbě budov, Professional Publishing, 1. vydání, 2012, ISBN 978-80-7431-114-7, Eds. Kubálek, T., Kubálková, M., Řízení projektů v Microsoft Project, 2010 Schneiderová Herálová, R. Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty), 2011, 260 s., ISBN 978-80-7357-642-4.

Doporučená literatura:

Svozilová, A.. Zlepšování podnikových procesů, Grada, 2011 Klee, L., Smluvní vztahy výstavbových projektů, Wolters Kluwer, 2012 VYSKOČIL, V.K., KUDA, F. a kol. Management podpůrných procesů- Facility management. nakladatelství Professional Publishing, druhé vydání 2011, ISBN 978-80-7431-046-1, 491 str, SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Grada Publishing, Praha 2006 BERAN V. a kol. Ekonomika správy majetku. Udržitelnost, Území a stavební objekt, Finanční a časový rozvrh cyklické údržby a obnovy. Projekt JPD3 2006-ČVUT v Praze, 2006 BERAN V. a kol. Ekonomika správy majetku. (Vybrané kapitoly ke komplexnímu příkladu). ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2007, 135 s. vydání první, ISBN 978-80-01-03754-6 VYSKOČIL, V.K. a kol. Management podpůrných procesů-Facility management, nakladatelství Professional Publishing, ISBN 978-80-7431-022-5, 2010, SOMOROVÁ, V. Facility management – metóda efektívneho spravovania. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2006. 83 s. ISBN 80-227-2445-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování zadaného tématu, jeho prezentace písemnou a ústní formou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Management životního cyklu, řídící a řízené procesy, projektové řízení a uplatnění FM, Dokumentace a pasportizace staveb v životním cyklu stavby, provozní dokumentace staveb, Správní řízení při přípravě, provádění a užívání staveb, související platná legislativa, Životnost a opotřebení staveb a konstrukcí, Zásady provozu staveb a hodnocení kvality staveb, LCA,Údržba, opravy a obnova při užívání stavby, LCC, Využití informačního systému katastru nemovitostí při správě majetku, Uplatnění energetického managementu při správě majetku, Inovativní nástroje k prodloužení užitku staveb, Rozhodovací procesy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.